התקשרויות בפטור ממכרז

למשל, 29/11/2023
למשל, 29/11/2023
מספר סידורי נושא התקשרות מספר תקנה תאריך החלטה הנימוקים לפטור
372 התקשרויות בפטור ממכרז - שכירת כ- 1,550 מ"ר (ברוטו) בבניין אייזנברג ובבניין עמית. מספר תקנה 34(7) תאריך החלטה 07/06/2023 הנימוקים לפטור התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין, אם המקרקעין המסויימים דרושים לשימוש החברה מפאת מיקומם המיוחד או בשל תכונה יחודית אחרת.
371 איש סיסטם בצוות תשתיות. מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 24/05/2023 הנימוקים לפטור ההתקשרות נעישת עם מי שזכה במכרז המרכזי בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז או בתנאים המיטיבים עם החברה.
370 משרדי אקטוארים. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 03/05/2023 הנימוקים לפטור הארכת ההתקשרות עד לפרסום מכרז פומבי חדש בתחום זה ובחירת הזוכים בו.
369 שירותי קידום וניטור משתמשים עבור אתר האינטרנט של היחידה לניהול סיכונים ברפואה. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 03/05/2023 הנימוקים לפטור הארכת התקשות לצורך ביצוע הליך מרכזי עבור מכלול השירותים אותם מספקת קומרס הנדרש לאתר ניהול סיכונים ברפואה וכן עבור תחזוקת אתר ענבל.
368 שמאות רכוש (קטגוריה 1) ושירותי ייעוץ שמאות רכוש (קטגוריה 2). מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 27/04/2023 הנימוקים לפטור המשך התקשרות עם הספקים הקיימים עד לתחילת ההתקשרות עם הזוכים בהליך החדש שפורסם.
367 תהליך בחירת מנתח מערכות בצוות הקרן מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 27/04/2023 הנימוקים לפטור הגיוס נעשה בהתבסס על מכרז מרכזי. תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהא ככל שמכרז חשכ"ל יהא בתוקף או עד לסוף השנה.
366 תהליך בחירת מנתח מערכות בצוות הקרן מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 27/04/2023 הנימוקים לפטור הגיוס נעשה בהתבסס על מכרז מרכזי. תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהא ככל שמכרז חשכ"ל יהא בתוקף או עד לסוף השנה.
365 ניהול רישום מאגר של קבלנים מוכרים לביצוע עבודות הנדסה בנאיות במשרדי הממשלה וניהול מאגרים נוספים. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 29/03/2023 הנימוקים לפטור בהתאם להעברת הפעילות לחברת ענבל, התקשרות הכרחית לשם שמירת אחידות השירות בצורה יעילה ותאפשר לענבל להיערך לפרסום מכרז פומבי לביצוע התקשרות מתיאמה בבוא העת.
364 שירותים משפטיים בתחום האחריות מקצועית ברפואה. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 22/03/2023 הנימוקים לפטור נוכח נסיבות מקצועיות ומטעמי אחידות, חסכון ויעילות הוחלט על המשך התקשרות עם הספק.
363 קבלת שירותי ארגון קורסים בתחום ביטוח (אלמנטר + רכב). מספר תקנה 3(4)(ב)(2) תאריך החלטה 15/03/2023 הנימוקים לפטור התקשרות עם הספק הנוכחי לתקופה של 12 חודשים או עד תחילת מתן השירותים המבוקשים באמצעות יחידה ללמידה ופיתוח בענבל או בחירת זוכה במכרז חדש ככל שיתפרסם.
362 השתלמות חברה, לעובדי החברה לשנת 2023. מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 01/03/2023 הנימוקים לפטור התקשרות עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם החברה.
361 הספקת מידע פיננסי. מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 08/02/2023 הנימוקים לפטור ההתקשרות עם הספק נחוצה לצורך העבודה השוטפת של החברה, בעיקר בשימוש במערכת ההנפקות של הספק לצורך ניהול מכרזי הנפקות אג"ח, מכרזי החלף ומכרזים הפוכים. כמו כן, היחידה נדרשת להשתמש במערכת לצורך תמחור עסקאות גידור וממשק מול צדדים נוספים לעסקאות.
360 שירות אדריכלי עבור פרויקט מתקן התפלה באשקלון מספר תקנה 3(4)(ב)(2) תאריך החלטה 08/02/2023 הנימוקים לפטור התקשרות ההמשך נעשית בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה או מיטיבים עם המזמין, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות. הסכום שסוכם הינו סכום שגורמי המקצוע ברשות המים מסכימים כי הוא אכן משקף ככל הנראה את העלות הנוספת למתכנן.
359 סיוע וייעוץ במערכת לניהול ומעקב אחר מכרזים והליכים. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 08/02/2023 הנימוקים לפטור ההתקשרות נדרשת לאור צרכי החברה למעקב ובקרה על הליכי המכרזים באופן יעיל ושוטף, ולאור העובדה כי עדיין מתקיים איתור צרכים בחברה.
358 מערך הגיבוי וה DR בענבל מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 08/02/2023 הנימוקים לפטור מכרז מרכזי של החשכ''ל עתיד להתפרסם לקראת סוף שנת 2023. כמו כן, התקשרות ההמשך הינה עבור תקופה של 3 שנים בשל החיסכון הכספי במחיר הרישוי ל-3 שנים לעומת חידוש לשנה בודדת.
357 תחזוקת אופנועי BMW מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 08/02/2023 הנימוקים לפטור אושרה התקשרות בפטור בהתאם לתנאי המחיר ברשימת המציעים 23/2021, וזאת על מנת לשפר את רמת השירות ליחידות המשטרה.
356 שכירת כלי רכב מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 01/02/2023 הנימוקים לפטור לאור המשך התקשרות עם הספקים מכח המכרז המרכזי של חשכ"ל בנושא זה, ולשם היעילות הכלכלית, אושרה ההתקשרות עם החברות לצורך אספקת שירותי שכירת כלי רכב בהתאם לתנאי המכרז המרכזי שנערך על ידי מנהל הרכב הממשלתי ובכפוף לתנאים והמחירים הכלולים בו.
355 שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לאופנועים דו שימושיים מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 01/02/2023 הנימוקים לפטור הצורך של משטרת ישראל לשמור על רמת שירות גבוהה ובטיחות הנהגים, וכן הרצון לשמור על רמת שירות גבוהה ללקוחות ולאפשר כניסת אופנועים גם למוסך זה ככל שיידרש, אושרה הארכת ההתקשרות.
354 שירותי שמאות רכוש (קטגוריה 1) ולשירותי ייעוץ שמאות רכוש (קטגוריה 2) . מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 11/01/2023 הנימוקים לפטור מאחר שקבלת שירותי שמאות חיוניים לעבודת החברה, אישרה הוועדה המשך התקשרות עם הספקים הקיימים וזאת עד ל- 30 באפריל 2023, או עד לתחילת ההתקשרות עם הזוכים בהליך החדש אשר יפורסם, המוקדם מבינים.
353 שירותי המערכת "ביזפורטל" מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 11/01/2023 הנימוקים לפטור ישנו צורך אינהרנטי בשימוש במערכת זהה בענבל ובמשרד האוצר, משרד האוצר ביצע מכרז פומבי בו זכה הספק. בחירה בספק אחר מעלה את החשש כי תיגרם פגיעה ביכולות של ענבל לבצע את עבודתה המספקת שירות חיוני של יחידת החוב הממשלתי עבור החשב הכללי באוצר.
352 רכישת רשיונות ושרותי תחזוקה, תמיכה, שדרוג והרחבה למערכות מידע ומוצרים נוספים מבית חברת אורקל מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 11/01/2023 הנימוקים לפטור ההתקשרות הכרחית הן לצורך שמירה על רציפות השירות ואחידות שירות התחזוקה עבור מערכות קריטיות אשר נמצאות באותה משפחת מוצרים אותם מספקת אורקל ונמצאים בשימוש ענבל (ובהתאם לתנאי התחזוקה ורישיונות שנקבעו בהסכם ומוסדרים בהוראת תכ"מ), והן מטעמי חיסכון ויעילות.
351 מתן שירותי תיקון ותחזוקה לכלי רכב מסוג סיטרואן מספר תקנה 8א(א)(11) תאריך החלטה 04/01/2023 הנימוקים לפטור הנסיבות מצדיקות התייחסות מיוחדת בשל שחיקה בתעריפים הנוכחיים ומכיוון שמדובר במוסך הממוקם בעיר אילת, אשר אין בה היצע של מוסכים ו/או אפשרות להיעזר במוסכים המצויים בערים הסמוכות.
350 שירותי הסעדה מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 04/01/2023 הנימוקים לפטור לאור זאת שהספק צובר הפסדים כספיים במכרז הנ"ל עקב משבר הקורונה שהשפיה על ענף המסעדנות. בפגישה שנציגי הספק קיימו עם סמנכ"ל כספים בענבל הובהר כי אין באפשרותו להמשיך לספק שירות ללא עדכון מחירים.
349 יועץ פיננסי מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 04/01/2023 הנימוקים לפטור מאחר וקיים צורך בהמשך קבלת שירותי ייעוץ בנושא השקעות אלטרנטיביות לענבל לכן קיים הצורך להמשך התקשרות עם הספק הנ"ל. יודגש כי ככל שבתום תקופת ההתקשרות תידרש החברה להמשך קבלת השירותים תוגש בקשה מתאימה ובלבד שהיקף ההתקשרות הכולל לא יחרוג מ -200 אש"ח.
348 קבלת שירותי רישוי ותמיכה עבור רישיונות מייקרוספט. מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 21/12/2022 הנימוקים לפטור ענבל עושה שימוש במוצרי מייקרוסופט הדורשים תחזוקת רישוי. ענבל הצטרפה להסכם של ממשלת ישראל באמצעות החשכ""ל באופן רשמי ולפיכך מחויבת לרכוש את המוצרים של מיקרוסופט באמצעותו. בנוסף, מכח ההסכם הנ""ל, מינהל הרכש ביצע הליך תחרותי מרכזי בין המפיצים המורשים של חברת מיקרוסופט (LSP) לבחירת מפיץ יחיד לכל משרדי הממשלה עבור השירותים והמוצרים הכלולים בהסכם. בהליך זה נבחרה חברת יו-ביטק סולושנס בע""מ כמפיץ. הוראת חשכ""ל הסדירה את אופן ביצוע ההתקשרות כאמור לרכישת המוצרים של חברת מיקרוסופט מחברת יוביטק עבור כלל הגופים הממשלתיים הכלולים בהסכם האמור, לרבות ענבל.
347 תהליך בחירת מפתחת בצוות הקרן – מכרז חשכ"ל . מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 21/12/2022 הנימוקים לפטור אישור תהליך בחירת נותן שירותים מנתח מערכות בצוות הקרן בהתאם לתנאי המכרז המרכזי בנושא.
346 שירותי אבטחה ושמירה בבית ענבל מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 21/12/2022 הנימוקים לפטור במסגרת במכרז פומבי שנערך על ידי משרד האוצר למתן שירותי אבטחה צמודה ושירותי אבטחה עבור קריות הממשלה, מבני דיור ממשלתיים ואתרי משרד האוצר, חברת מיקוד אבטחה בע"מ זכתה .
345 רכישת ריהוט משרדי מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 14/12/2022 הנימוקים לפטור אישור התקשרות עם זוכי מכרז מרכזי בהתאם להוראת החשכ"ל שפורסמה.
344 תהליך בחירת מפתחת בצוות הקרן – מכרז חשכ"ל . מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 29/11/2022 הנימוקים לפטור אישור תהליך בחירת נותן שירותים מנתח מערכות בצוות הקרן בהתאם לתנאי המכרז המרכזי בנושא.
344 מתן חוות דעת בגין נזק לכלי שיט במסגרת הליך משפטי המנוהל ע"י הפרקליטות. מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 08/12/2022 הנימוקים לפטור על מנת לתת חוות דעת מבוססת כראוי, נדרש משרד שמאים המתמחה בהערכת נזקים של כלי שיט ימי. במסגרת מאגר משרדי השמאים והיועצים שחברת ענבל בהתקשרות עמם, אין משרד בעל התמחות וניסיון נדרש בתחום הימי שמסוגל לתת חוות דעת מקיפה לביסוס ההגנה בתיק זה. לאור האמור, עלה צורך במינוי מומחה חיצוני בעל מומחיות וניסיון מתאים. ""מקלארנס ישראל"" שהינו משרד שמאים בעל שם בינלאומי, המתמחה בהערכת נזקים לכלי שיט ובעל ניסיון רב ומשמעותי בתחום הימי ובטיפול בתביעות בהיקפים גדולים. הפנייה נערכה בתיאום מלא מול הפרקליטות, לאור המומחיות המיוחדת הנדרשת לביסוס ההגנה בתיק בהיבט של הנזק. משרד ""מקלארנס ישראל"" עונה על הדרישות למתן חוות דעת נגדית הן מבחינת היקף הנזק והן מבחינת תחום ההתמחות והניסיון. .
343 אספקת שירותי שכירת כלי רכב. מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 27/10/2022 הנימוקים לפטור לאור הימשכות ההתקשרות עם החברות הנ"ל מכח המכרז המרכזי של חשכ"ל בנושא זה, ולשם היעילות הכלכלית, אושרה ההתקשרות עם החברות לצורך אספקת שירותי שכירת כלי רכב בהתאם לתנאי המכרז המרכזי שנערך על ידי מנהל הרכב הממשלתי ובכפוף לתנאים והמחירים הכלולים בו.
342 ביצוע התקשרויות במסגרת פרויקט שיפוץ קומות 1ב' ו-2 ב' בבית אייזנברג . מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 03/10/2022
342 שירותי אספקה של חלקי חילוף מקוריים ותחליפיים לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 08/12/2022 הנימוקים לפטור ביום 30 באוקטובר 2022 פורסם מכרז פומבי חדש למתן שירותי אספקה של חלקי חילוף מקוריים ותחליפיים היות ותהליכי בדיקת ההצעות טרם הסתיימו ועל מנת להמשיך לספק באופן רציף את השירותים האמורים ליחידות, יש צרוך בהארכת התקשרות עם הספק הנ"ל .
342 ייעוץ וייצוג משפטי לענבל מול מבטחי המשנה בעקבות אירועי הר מירון. מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 27/10/2022 הנימוקים לפטור הפנייה למשרד יגאל ארנון ושות' היא לאור המומחיות הנדרשת כאן בטיפול משפטי למול מבטחים ומבטחי משנה והכרת הדין כולל ניסיון. על פי המלצת הפרקליטות, משרד יגאל ארנון בעל ניסיון משפטי רב כולל הכרת הדין בביטוח ובעבודה מול מבטחי משנה. הטיפול בנושא ירוכז על ידי השותף הבכיר אשר הינו בעל ניסיון משמעותי בטיפול בתביעות מורכבות בתחומים אלה. נבדקו אפשרויות נוספות מלבד משרד יגאל ארנון, אשר גם להם מומחיות בנושאי ביטוח. בפנינו למשרדים – זליכוב, לויתן שרון, נשיץ ברנדס אך כל אלה מנועים מלטפל בנושא שבנדון, עקב ניגוד עניינים. לא סבורים כי ניתן לתת את הטיפול בנושא כה רגיש וקריטי עבור המדינה, למשרד שאינו מחזיק במומחיות מיוחדת ורבת שנים בתחום הביטוח- כמפורט לעיל.
341 העסקת נותני שירות במחשוב. מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 03/10/2022 הנימוקים לפטור התקשרות הקודמת אושרה לתקופה מוגבלת בשל נסיבות פנימיות של ענבל ולא בגלל הספקים או המועמדים. אלמלא הנסיבות הפנימיות בענבל, מראש היו מאושרת התקשרויות אלה לטווח המקסימלי בהתאם להוראות החשכ"ל.
341 אירוח הכנסים של היחידה לניהול סיכונים ברפואה לשנת 2023 מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 27/10/2022 הנימוקים לפטור הספק זכה במכרז פומבי אך לא הסכים להאריך ההתקשרות באותם תנאים. בימים אלו בוחנת ענבל את האפשרות של הקמת מרכז כנסים בשטח משרדיה אשר יכול וישמש גם את היחידה לכנסים בעתיד. על כן, החליטה ועדת המכרזים כי נכון יהיה להמתין עם פרסום מכרז חדש למתן שירותי אירוח לכנסים וזאת עד לקבל החלטה ביחס להקמת מרכז כנסים בענבל כאמור. בהתאם הנחתה ועדת המכרזים את מנהלת היחידה לנהל מו""מ עם היכל התרבות לאספקת השירותים המבוקשים לשנת 2023 ו/או עד לקבלת החלטה כאמור.
340 מתן שירותי תיקון כלי רכב כבדים (מעל 5 טון) אשר ניזוקו בתאונות דרכים . מספר תקנה 3(4)(ב)(2) תאריך החלטה 27/10/2022 הנימוקים לפטור קיים צורך להמשיך לקבל שירות בתקופה בה ייערך כאמור הליך חדש של רשימה בו ישולב תחום טיפול בנזקי תאונות. הדבר כאמור נובע מכישלון שני הליכים פומביים שערכנו (אחד מהם מובא כעת לדיון בוועדה זו, לביטולו)- שכן לא הצלחנו לצבור שם מספיק מציעים לצורך פריסה מינימלית למתן השירות. בנוסף לכך, בוטל הפטור שניתן במשך שנים רבות למוסכי כבאיות, על ידי החשכ""ל. אנחנו סבורים כי הדבר יביא מוסכים להליך הנוכחי כאן של רשימת המוסכים הכללים לרכבים כבדים. ובינתיים, בתקופת ביניים זו, נדרש להמשיך וליתן השירות ליחידות.
339 מתן שירותים משפטיים ברשלנות רפואית. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 03/10/2022 הנימוקים לפטור קיים קושי אמיתי להקצות תיקים, מדובר בענף משפטי שאין בו שחקנים רבים, אין מספיק עורכי דין בתחום הרשלנות הרפואית ויש עורכי דין שמנועים מלקבל תיקים בשל ניגודי עניינים. לכן נדרשת ההתקשרות ההמשך לצורך התפעול השוטף של תיקי רשלנות רפואית. יש לציין עוד כי במסגרת בקשה זו- אנחנו שומרים על אותה כמות תיקים שאושרה בהחלטתה הקודמת של הוועדה בעניין זה ולכן אין למעשה חריגה ביחס לכמות/היקף שכבר אושרו.
338 מתן שירותי ייעוץ למדינה ולחשב הכללי בכל הקשור לחברת אשרא והוועדה לבחינת מתן ערבויות לסחר חוץ. מספר תקנה 3 (4)(ב)(1) תאריך החלטה 21/12/2022 הנימוקים לפטור מדובר בהתקשרות בסכום נמוך, שירותי היועץ נדרשים כחלק מהבדיקות שהחשב הכללי מבצע ביושבו כיו"ר ועדה בינמשרדית בנושא סחר חוץ, ואל מול חברת אשרא. בהיבט זה, הדרישה הייתה ועודנה- כי השירותים יסופקו על ידי היועץ הספציפי הזה, מכל הטעמים שפורטו ע"י סגן החשכ"ל. היו שנים בהם היועץ הועסק בהיקף משמעותי ובשנים האחרונות ההיקף הולך ודועך, כנראה נוכח הדעיכה בפעילות עצמה של אשרא. האישור כאן הוא טכני בלבד, הואיל והסכום שאושר להתקשרות עוד בשנת 2019 טרם מוצה. ולכן מדובר כאן בהארכת התקופה בלבד, ללא כל עלות נוספת ביחס לאישור משנת 2019. ככל שתתבקש הרחבה של סכום ההתקשרות – או אז נדרוש לבצע התקשרות חדשה, אחרת- בהתאם לתקנות ולנוהל.
337 שירותי ייעוץ משפטי חיצוני לענבל. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 21/12/2022 הנימוקים לפטור עם כניסתה לתפקיד של היועמ"שית החדשה ולימוד, בין היתר, של עבודת המשרדים החיצוניים, לא נראה נכון לצאת להליך חדש. נערכה פנתה לרשות החברות ומאחר שהוועדה הרלוונטית קטועה- אזי החברה יכולה להמשיך את ההתקשרות עם הספק, ככל שהוועדה תתרשם כי קיימים שיקולים וטעמים ראויים לעשות כן. ההארכה הינה לצורך צבירת הניסיון המשמעותי הנדרש לשם קבלת החלטה בנושא זה. כמובן, ככל שההתרשמות תלמד כי נדרש שינוי, ייבחן השימוש בסעיף היציאה מההסכם, בכפוף להודעה מוקדמת.
336 שירותי ייעוץ וכתיבת מכרזים למינהל הדיור מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 21/12/2022 הנימוקים לפטור ביום 03.10.2022, אישרה ועדת המכרזים הארכת התקשרות בפטור עם היועץ מ.נ.ש עד ליום 31.12.2022 בהתאם לתנאי ההסכם המקורי (מכרז ישן) וזאת כדי לשמור על רציפות השירות והשלמת הפרויקטים שהחלו טרם המכרז החדש. ביום 20.12.2022, פנו שוב נציגי מנהלת הדיור לנציג אגף כספים בענבל, וביקשו הארכת התקשרות נוספת עם היועץ מ.נ.ש, לצורך סיום והשלמת כל הפרויקטים שהחלו טרם המכרז החדש ועדיין טרם הסתיימו. ג. למינהל הדיור ולספק תועבר רשימת המכרזים כמפורט בסעיף א לעיל ויובהר כי החברה לא תוכל לאשר תשלום עבור מכרזים שלא נכללים ברשימה.
335 ביצוע תוספות במערכת אבטחת המבנה בבניין . מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 14/12/2022 הנימוקים לפטור נדרשות תוספות במערכת בנוסף לשירות תחזוקה השנתי, בהם: הוספת מצלמה בחניון האחורי הנוסף ותיקון מצלמה קיימת. כמו כן, יתכן כי בהמשך נדרש לשינויים נוספים במערכת. מכיוון שבינת הינה ספקית השירות הבלעדית למערכת, ועל מנת לשמור על אחידות, יש להרחיב שוב את ההתקשרות עם בינת, זאת לנושאים הנדרשים לביצוע היום וכן לנושאים אחרים שיעלו בעתיד, ככל שיידרש.
334 מתן שירותי ניקיון עבור ענבל . מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 08/12/2022 הנימוקים לפטור הואיל וההליך המכרזי החדש עדיין מצוי בשלבי בדיקה ומאחר שלא ניתן להפעיל את החברה ללא שירותי ניקיון, אישרה ועדת המכרזים להאריך את ההתקשרות עם חברת רשת ביטחון בע"מ בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידם במסגרת ההליך התחרותי שבוצע, לשם קבלת שירותי ניקיון עבור ענבל ולשם הצורך המיידי בהמשך אספקת שירותי ניקיון במשרדי ענבל .
333 הארכת תקופת ההתקשרות במסגרת הליך מס' 06/2018 להקמת רשימת מציעים לשימוש במנוע חיפוש להזמנת בתי מלון עבור סוכנות הנסיעות הממשלתית. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 10/11/2022 הנימוקים לפטור חלק ממנועי החיפוש כבר אינם קיימים בשל תקופת הקורונה, והשימוש השוטף במנועים אחרים בסוכנות, אינו תמיד אפשרי נוכח צורת העבודה והבקשות מעת לעת. כבר קיים אישור וועדה לצאת להליך חדש בנושא. במקביל, התקבלה פניה של מנוע חדש אותו רוצים לבחון, שייתכן כי ייתן מענה רחב לצרכי הסוכנות. בשלב זה הוחלט להקפיא מצב, תוארכנה ההתקשרויות הנוכחיות עם מנועי החיפוש הקיימים, וכן יתאפשר למנועים נוספים (דוגמת המנוע החדש כאמור) להצטרף בתקופה ביניים זו- ולבצע מעקב אחר עבודת הסוכנות בששת החודשים הקרובים. במקביל, נמשיך לעקוב ולגבש עמדה באשר לנחיצות הרשימה בנושא זה, לרבות נכונות צורת הההתקשרות וההפעלה של המנועים כך שנפיק את מרב היתרונות עבור ענבל בהקשר זה. ככל שנבין כי ניתן לבצע ההתקשרויות וההזמנות באמצעות הרשימה- נצא להליך החדש כפי שאושר בוועדה.
332 העברת קורס חשבונאות בנושא התקינה הבינלאומית. מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 27/10/2022 הנימוקים לפטור נוכח היקף ההתקשרות הנמוך, העובדה כי מדובר בקורס חד פעמי וכן לאור העובדה כי לא בוצעו התקשרויות קודמות עם יועץ זה, וכן לאור ניסיון ההוראה הנרחב של היועץ בתחום נישתי זה והחשיבות לעבור את הקורס אצל בעל מומחיות בתחום.
331 ייעוץ בתחום תחזוקת מערכות מיזוג האוויר. מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 03/10/2022 הנימוקים לפטור לאור המשך הצורך בקבלת שירותי ייעוץ בנושא מיזוג אוויר בענבל, לרבות ביצוע ביקורות שוטפות ועבודה מול החברה המתחזקת. יודגש כי באם שירות זה יימשך ו/או בתום ניצול מלוא הסכום הנותר נערוך הליך מסודר בהתאם.
330 יועצים חיצוניים לכתיבה וניהול של מכרזים עבור מנהל הדיור הממשלתי באמצעות ענבל חברה לביטוח בע"מ . מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 03/10/2022 הנימוקים לפטור חברת מ.נ.ש זכתה במכרז החדש בנושא זה (2022) אולם לאחר זכייתה חזרה בה, לדבריה בשל תנאי התעריף שאינם מקובלים עליה. הואיל ואיננו מעוניינים להעסיק יועץ שלא רוצה בעבודה, התבקשו לסיים את כל מטלותיהם מכח ההסכם הקודם בהתאם לתנאיו- ומכאן ההארכה.
329 התקשרויות נלוות לפרויקט שיפוץ קומות 1ב' ו-2 ב' בבית אייזנברג. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 03/10/2022 הנימוקים לפטור הקמת תוספות למערכות קיימות בענבל , בנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון, יעילות ואחריות כוללת על המערכות: בינת הקימה ומתחזקת כיום את מערכת הביטחון הקיימת בבית ענבל. מדובר במערכת ביטחון יחידה קיימת בבית ענבל ולכן נדרשת הרחבה של המערכת ולא ניתן לבצע זאת באמצעות ספק אחר. 'אפקון הקימה ומתחזקת כיום את מערכת גילוי אש בבית ענבל ובבניין אייזנברג. מדובר במערכת גילוי וכיבוי אש אשר הרכזת הראשית קיימת בבית ענבל ולכן נדרשת הרחבה של המערכת ולא ניתן לבצע זאת באמצעות ספק אחר.
328 תהליך בחירת מנתח מערכות בצוות הקרן – מכרז חשכ"ל. מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 07/09/2022 הנימוקים לפטור אישור תהליך בחירת נותן שירותים מנתח מערכות בצוות הקרן בהתאם לתנאי המכרז המרכזי בנושא.
327 תהליך בחירת מפתח בצוות הקרן – מכרז חשכ"ל מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 17/08/2022 הנימוקים לפטור אישור תהליך בחירת נותן שירותים מפתח בצוות הקרן בהתאם לתנאי המכרז המרכזי בנושא.

עמודים