התקשרויות בפטור ממכרז

למשל, 28/06/2022
למשל, 28/06/2022
מספר סידורי נושא התקשרות מספר תקנה תאריך החלטה אגף מבקש הנימוקים לפטור
285 אספקת שירותי אבטחה מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 22/12/2021 אגף מבקש אגף כספים הנימוקים לפטור בית ענבל הנו אתר מאובטח הנכלל במכרז פומבי 16/2014 של משרד האוצר. משרד האוצר האריך את ההתקשרות מכח מכרז זה עד ל31.12.2022 לצורך פרסום מכרז חדש והתקשרות מכוחו. בהתאם האריכה ענבל את ההתקשרות עם הספק.
283 ענבל נערכת למכרז בנושא. על מנת להבטיח את רצף ההגנה על הרשת הפנימית של ענבל, הן בתקופת המכרז והן בתקופת הטמעת המערכת החדשה, בשל היותה מערכת קריטית לפעילות ענבל, אגף מערכות מידע מבקש כי הטמעה תתבצע במקביל להמשך הפעלת המערכת הקיימת של סמרטיקס. כמו כן, מבקש אגף מערכות מידע להאריך את תקופת ההתקשרות עם חברת סמארטיקס לשירותי WAF ו-SSL. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 06/10/2021 אגף מבקש מערכות מידע הנימוקים לפטור ענבל נערכת למכרז בנושא. על מנת להבטיח את רצף ההגנה על הרשת הפנימית של ענבל, הן בתקופת המכרז והן בתקופת הטמעת המערכת החדשה, בשל היותה מערכת קריטית לפעילות ענבל, אגף מערכות מידע מבקש כי הטמעה תתבצע במקביל להמשך הפעלת המערכת הקיימת של סמרטיקס. כמו כן, מבקש אגף מערכות מידע להאריך את תקופת ההתקשרות עם חברת סמארטיקס לשירותי WAF ו-SSL.
282 3 יועצים המעניקים שירותי כתיבת מכרזים לאגף הרכש הממשלתי בענבל (גבעולי שירותי ייעוץ בע"מ; אלון אי טי ייעוץ בע"מ; משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בע"מ) מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 17/11/2021 אגף מבקש יחידת הרכש הממשלתית הנימוקים לפטור נכון להיום 3 היועצים עמם הוארכה ההתקשרות מעניקים שירותי ייעוץ כתיבת מכרזים במסגרת הסכם התקשרות לאחר שנבחרו כזוכים במכרז פומבי שפרסמה ענבל. מאחר ומומשו כל האופציות במסגרת ההסכם כאמור עם 3 היועצים ובכדי לשמור על אחידות הנדרשת מטעמי חיסכון ויעילות עד לבחירת זוכים במסגרת הליכים מכרזיים שפרסמה ענבל במסגרתם יבחרו היועצים שיעניקו שירותי ייעוץ לכתיבת מכרזים בנושא דיגיטל וחדשנות וטובין ושירותי תפעול עבור אגף הרכש הממשלתי בענבל, אושרה התקשרות המשך בפטור עם 3 היועצים כאמור למשך שלושה חודשים נוספים, עד ליום 31.03.2022 או עד לבחירת היועצים במסגרת ההליכים המכרזיים המתקיימים, לפי המוקדם.
281 התקשרות עם יצחק דגון לשירותי ייעוץ ושמאות רכוש מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 03/11/2021 אגף מבקש אגף תביעות רכב ורכוש הנימוקים לפטור צפי לפרסום מכרז פומבי חדש בקרוב ועדכון מועד סיום התקשרות אחיד לכלל שמאי הרכוש.
280 חידוש תחזוקה ושירות מורחב למתגי תקשורת- חברת בינת מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 16/12/2020 אגף מבקש מערכות מידע
279 התקשרות עם צח הררי - יועץ לבדיקת התכנות טכנולוגית של תכניות במסגרת הוראות מנכ"ל 4.54, מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 21/10/2020 אגף מבקש הלוואות, פקדונות והשקעות באחזקת המדינה
278 בקשה להמשך התקשרות עם מר איציק שגיא לצורך קבלת שירותי עוזר למרכזת ועדת זוהר מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 08/01/2020 אגף מבקש אגף החשב הכללי
277 הארכת ההתקשרות עם משרדי חקירות למתן שירותי חקירות בתחום הביטוח מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 06/10/2021 אגף מבקש תביעות גוף
276 הארכת ההתקשרות עם הספקים הקיימים- שישה משרדי שמאות רכוש מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 06/10/2021 אגף מבקש תביעות רכב ורכוש
275 הרחבת ההתקשרות עם חברת Data Bank – לצורך קבלת שירותי גיבוי לקלטת שלישית- שירותי הגיבוי לעותק השלישי. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 27/10/2021 אגף מבקש מערכות מידע
274 הארכת תקופת השכירות עם איירפורט סיטי בע"מ, הרחבת השטח השכור והוספת מקומות חניה מספר תקנה 34(7) תאריך החלטה 15/12/2021 אגף מבקש אגף כספים הנימוקים לפטור לאחר בדיקה שבוצעה על ידי הגורמים המקצועיים בחברה, נמצא כי האפשרות הטובה ביותר להרחבת בית ענבל היא על ידי שכירת נכס מקרקעין נוסף מאיירפורט סיטי בע"מ
274 התקשרות המשך עם חברת סמארטיקס לשירותי WAF ו-SSL, מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 06/10/2021 אגף מבקש מערכות מידע
273 מתן שירותי ביקורת שכר תקופתית וזכויות סוציאליות של עובדי קבלן מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 22/12/2021 אגף מבקש אגף כספים הנימוקים לפטור לאור דרישות החוק וחשיבותה של ביקורת השכר, לרבות רצף הביקורת ולאור הניסיון המשמעותי והחיובי עם משרד רו"ח ולאור הסכום הנמוך של ההתקשרות.
273 חברת גלאור פיתוח מערכות ותוכנה בע"מ לשימוש במערכת ניהול נסיעות – "גלבוע" עבור פעילות של ענבל סוכנות הנסיעות הממשלתית מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 06/10/2021 אגף מבקש אגף כספים
272 מוסך 'גילון' בראשון לציון - שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לכלי רכב פרטיים מקבוצת רישוי 2 (פניה פרטנית 26/2014) מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 23/08/2021 אגף מבקש תחזוקת רכבים
271 האודן - שירותי ברוקר בנושא ביטוח לחיסוני קורונה עבור מדינת ישראל מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 11/08/2021 אגף מבקש הקרן הפנימית
270 ש. לבנטר שמאות בע"מ - התקשרות המשך - שירותי ייעוץ שמאות בתחום הרכב מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 11/08/2021 אגף מבקש תביעות רכב ורכוש
269 חברת ד.מ. (3000) הנדסה בע"מ - שדרוג תשתית המולטימדיה בחדרי ישיבות ובמשרדים מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 20/07/2021 אגף מבקש מערכת מידע
268 קומפיוטר סי דאטה בע"מ (מפיץ חשכ"ל) - רכישת רישוי עבור מערכות ה VMWARE מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 20/07/2021 אגף מבקש מערכת מידע
267 משרד עו"ד ביניש- איבצן - התקשרות המשך למתן ייצוג למדינה בהליכים משפטיים בתחום האחריות המקצועית ברפואה מספר תקנה 3(4)(ב)(2) תאריך החלטה 20/07/2021 אגף מבקש תביעות גוף
266 החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ - חברות ב"מועדון טוב"- הטבות לעובדי החברה מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 20/07/2021 אגף מבקש משאבי אנוש
265 We Ankor - הרחבת רישוי והתקשרות המשך לתוכנת הגיבויים Commvault מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 20/07/2021 אגף מבקש מערכות מידע
264 קומפיוטר סי דאטה בע"מ - הרחבת התקשרות לחידוש הרישוי למוצר הHORIZON VDI - במסגרת רישוי שרתים מערכת VMWARE מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 20/07/2021 אגף מבקש מערכות מידע
263 comsign - יישום חתימה אלקטרונית מאושרת - ספק יחיד מספר תקנה 3(29) תאריך החלטה 14/07/2021 אגף מבקש מערכת מידע
262 חברת קינן שפי - ליווי הליך איתור לבחירת מנכ"ל חדש לחברה מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 29/06/2021 אגף מבקש הלשכה המשפטית
261 חברת וובמדיה לפיתוח שני טפסים מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 29/06/2021 אגף מבקש מערכות מידע הנימוקים לפטור לאחר כשלון פיתוח טפסים באמצעות חברת אוטומס שזכתה במכרז, וניסיון מוצלח בפיתוח טפסים עם חברת וובמדיה אשר משמשת ספק תחזוקת מערכת נבחרת דירקטורים (שימוש בסעיף סל בהסכם לפיתוח טופס ועדת "גדות" וטופס ילדי תימן) ובמקביל בחינת כלי לפיתוח טפסים עתידי- אושרה בינתיים התקשרות המשך עם וובמדיה לפיתוח שני טפסים דחופים, מבלי לערוך הליך תחרותי בנושא.
260 אלעד מערכות בע"מ - בקשה להרחבת הסכם (התקשרות המשך)- מערכת לניהול מסמכים מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 29/06/2021 אגף מבקש מערכת מידע
259 אורי חורב יועצים- התקשרות המשך לצורך מתן ייעוץ פנסיוני לחשכ"ל מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 16/06/2021 אגף מבקש אגף החשב הכללי
258 חברת מ.ס.ר - העברת סדנאות סימולציה לצוותים הרפואיים בבתי החולים- התקשרות המשך מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 08/06/2021 אגף מבקש אגף ניהול סיכונים ברפואה
257 חברת דיוויד שילד - ניהול שירותי רפואה לשליחי מדינת ישראל בחו"ל- ספק יחיד מספר תקנה 3(29) תאריך החלטה 08/06/2021 אגף מבקש הקרן הפנימית
256 חברת ווי אנקור - הרחבת ההתקשרות הקיימת לצורך קבלת שירותי מומחה לאינטגרציה והתקנות של מערכת הגיבוי של ענבל מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 26/05/2021 אגף מבקש מערכות מידע
255 חברת תמורה - מתן שירותים הסדרים פנסיוניים - בקשה להתקשרות המשך מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 26/05/2021 אגף מבקש אגף כספים
254 מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ - רכישת מתג התקשורת למערכת גיבוי למתן מענה לגידול בצרכי הגיבוי מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 26/05/2021 אגף מבקש מערכות מידע
253 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ - רכישת חומרה למערכת גיבוי למתן מענה לגידול בצרכי הגיבוי מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 26/05/2021 אגף מבקש מערכת מידע
252 חברת מיקוד ישראל אבטחה שירותים וכוח אדם בע"מ - התקשרות המשך לאספקת שירותי אבטחה מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 26/05/2021 אגף מבקש אגף כספים
251 שלמה לבנטר יועץ שמאי רכב- בקשה לאישור התקשרות המשך מספר תקנה 3(4)(ב)(2) תאריך החלטה 12/05/2021 אגף מבקש תביעות רכב ורכוש
250 מר אלדד הרשטיג- התקשרות עם יועץ לצורך הקמת מאגר השאלות עבור יחידת ניהול החוב הממשלתי מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 12/05/2021 אגף מבקש החוב הממשלתי
249 מוסך הפצת רכב דרום - תחזוקת שברולט סוואנה מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 02/05/2021 אגף מבקש תחזוקת רכבים
248 חברת מרטנס הופמן - מל"מ - בחירת איש תמיכה מוקד טכני מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 02/05/2021 אגף מבקש מערכת מידע
247 חברת סמארטאקיס בקשה להתקשרות המשך ללא עלות נוספת מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 22/04/2021 אגף מבקש מערכת מידע
246 מוסך בני אסייג, מרכז שירות גבעון ומרכז שירות המכוון - תחזוקת רכב מסחרי אחוד/אוטובוס זעיר ולהסעת 10 אנשים עבור שב"ס מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 14/04/2021 אגף מבקש תחזוקת רכבים
245 חברת SAP ישראל בע"מ- רכישת רשיונות לשימוש במערכת ERP ותחזוקתם מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 14/04/2021 אגף מבקש מערכות מידע
244 חברת ד.מ. - שדרוג מערכת המולטימדיה בחדר 4ב' בבנין ענבל. מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 22/03/2021 אגף מבקש תשתיות ותמיכה
243 בקשה להרחבת התקשרות עם חברת האודן - לרכישת ביטוח סייבר לענבל חברה לביטוח. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 10/03/2021 אגף מבקש חיתום
242 מוסך מלכי - מתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכים לאופנועים. מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 17/02/2021 אגף מבקש תחזוקת רכבים
241 הסתדרות הרפואית - בניית קורס מקוון לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה. מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 10/02/2021 אגף מבקש אגף ניהול סיכונים ברפואה
240 מוסך רפידו אשקלון - מתן שירותי תחזוקה ותיקון נזקי תאונות דרכי לאופנועים. מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 13/01/2021 אגף מבקש תחזוקת רכבים
239 התקשרות המשך עם חברת אזטק - משווק מורשה מייקרוסופט לצורך רכישת רישוי. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 17/03/2021 אגף מבקש מערכות מידע
238 התקשרות עם חברת גסט קריגר - שירותי ברוקר בינלאומי לרכישת ביטוח דירקטורים ובנושאי משרה. מספר תקנה 32(ב) תאריך החלטה 24/02/2021 אגף מבקש חיתום וייעוץ ביטוחי
237 התקשרות עם חברת DATA BANK - שירותי גיבוי באמצעות קלטות. מספר תקנה 3(29) תאריך החלטה 10/02/2021 אגף מבקש מערכות מידע

עמודים