התקשרויות בפטור ממכרז

למשל, 21/06/2021
למשל, 21/06/2021
מספר סידורי נושא התקשרות מספר תקנה תאריך החלטה אגף מבקש הנימוקים לפטור
117 חברת דטה קאר - התקשרות המשך לאספקת בסיסי נתונים.​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 19/09/2019 אגף מבקש אגף תביעות רכב ורכוש
116 ביצוע פיתוחים נוספים במערכת הדירקטורים - אדם מילא​ מספר תקנה תקנה מס' 3 (4) (ב) (3) אישור החשב הכללי תאריך החלטה 09/11/2016 אגף מבקש אגף הפרויקטים
116 חברת פי.וי.אי. - הארכת התקשרות.​ מספר תקנה 3(4)(ב)(2) תאריך החלטה 02/09/2019 אגף מבקש הקרן הפנימית
115 פמי פרימיום- מתן שירותי מנהלה וביצוע הדרכות למשרדי הממשלה ​ מספר תקנה תקנה מס' 34 (1) פגיעה ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור בפרשנות רחבה תאריך החלטה 22/09/2016 אגף מבקש יחידת הרכש הממשלתית
115 חברת שירלט- הרחבת התקשרות .​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 19/09/2019 אגף מבקש מערכות מידע
114 תחזוקת מיזוג אויר וחשמל בבית ענבל - ורידיס​ מספר תקנה תקנה מס' 3 (4) (ב) (3) הארכת הסכם תאריך החלטה 14/06/2016 אגף מבקש אגף תחזוקה
114 עידן יועצים -כ​תיבת תכנית DR . מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 19/09/2019 אגף מבקש מערכות מידע
113 חברת  "אורד"- מערכת לגילוי וכיבוי אש (ספרינקלרים)​ מספר תקנה תקנה מס' 3 (4) (ב) (1) התקשרות המשך/הרחבה תאריך החלטה 09/08/2016 אגף מבקש תביעות רכב ורכוש
113 חברת WE​ ANKOR -   הרחבת התקשרות עם החברה.​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 11/09/2019 אגף מבקש תשתיות ותמיכה
112 מערך כרטיסי אשראי וירטואלים לסוכנות הנסיעות ​ מספר תקנה תקנה מספר 3 (14) תאריך החלטה 12/09/2016 אגף מבקש כספים
112 לשכת הפרסום הממשלתית - המשך התקשרות .​ מספר תקנה 34(9) תאריך החלטה 02/09/2019 אגף מבקש כספים
111 התקשרות עם חברת פלניון לצרכי תחזורת תוכנת יזמית​ מספר תקנה 34(2) - התקשרות עד 200,000 ש"ח תאריך החלטה 14/06/2016 אגף מבקש מערכות מידע
111 חברת מארש - התקשרות המשך לצורך קבלת שירותי ברוקראז לרכישת תכנית לביטוח משנה רכוש עבור נכסי המדינה המנוהלים על ידי חברת נתיבי ישראל .​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 14/08/2019 אגף מבקש הקרן הפנימית
110 בקשה להשמך התקשרות עם סלקום-נטוויז'ן בשירות אינטרנט כולל DDOS​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) - התקשרות המשך תאריך החלטה 14/06/2016 אגף מבקש מערכות מידע
110 מרטנס-הופמן-מלמ     - מנהל מוקד תמיכה טכני מחשוב​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 31/07/2019 אגף מבקש מערכות מידע
109 התקשרות עם אתי לנגרמן - ייעוץ עבור החשכ"ל​ מספר תקנה 34(1) - שירות חיוני לציבור תאריך החלטה 01/06/2016 אגף מבקש החוב הממשלתי
109 חברת דורקום וחברת קומפיוטר סי דאטה בע"מ - רכישת שני שרתי HP מחברת דורקום ורישוי מחברת קומפיוטר סי דאטה בע"מ .​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 31/07/2019 אגף מבקש צוות תשתיות ותמיכה
108 בקשה להרחבת התקשרות עם א.א.א אבירם - שירותי ניקיון​ מספר תקנה 3(4)(ב)(2) - התקשרות המשך תאריך החלטה 19/04/2016 אגף מבקש כספים
108 זוכי מכרז חשכ"ל- בקשה לאישור רכש ציוד משרדי. ​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 15/07/2019 אגף מבקש כספים
107 פ​רופסור יורם כהן - התקשרות המשך. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 03/07/2019 אגף מבקש רכש ומכרזים
107 בקשה להארכת התקשרות עם ורידיס איכות הסביבה​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) - התקשרות המשך תאריך החלטה 17/04/2016 אגף מבקש כספים
106 ח​ברת   2BSECURE  הארכת התקשרות עם החברה מתן שירותי ניטור. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 03/07/2019 אגף מבקש מערכות מידע
106 להעסקת יועץ לניהול סיכונים באגף הלוואות ופיקדונות בפטור ממכרז​ מספר תקנה 34(8) - התקשרות עם זוכה במכרז מרכזי של החשב הכללי תאריך החלטה 19/04/2016 אגף מבקש הלוואות, פקדונות והשקעות באחזקת המדינה
105 בקשה להתקשרות המשך עם ארבעת ספקים לאיסוף חומר רפואי ותיקי משטרה עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 27/06/2019 אגף מבקש רכש ומכרזים
105 התקשרות היחידה לניהול החוב הממשלתי עם חברת גיזה סינגר אבן בע״מ​ מספר תקנה 34 (2) - התקשרות עד 200,000 ש"ח תאריך החלטה 19/04/2016 אגף מבקש החוב הממשלתי
104 ה​תקשרות המשך עם החברה לאספקה ,התקנה ותיקון נזקי שמשות לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית לביטוחי ממשלה. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 27/06/2019 אגף מבקש רכש ומכרזים
104 בקשה לרכישת מערכת הלבנה  מרכזית בענבל​ מספר תקנה 34 (2) - התקשרות עד 200,000 ש"ח תאריך החלטה 06/04/2016 אגף מבקש מערכות מידע
103 ה​משך התקשרות עם אמנון גולדשמידט. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 27/06/2019 אגף מבקש רכש ומכרזים
103 התקשרות עם גב' אתי לנגרמן – יועצת עבור החשבת הכללית באמצעות ענבל מספר תקנה 34 (2) - התקשרות עד 200,000 תאריך החלטה 02/03/2016 אגף מבקש החוב הממשלתי
102 התקשרות עם מוסכים מורשי משרד התחבורה​ מספר תקנה 3 (3) - פגיעה בבטחון המדינה תאריך החלטה 28/02/2016 אגף מבקש תביעות רכב ורכוש
102 חברת טרוולפורט- המשך התקשרות לצורך כרטוס חברת טוולפורט לצורך כרטוס חברת AIR INDIA באמצעות מערכת GDS . מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 27/06/2019 אגף מבקש רכש ומכרזים
101 התקשרות עם חברת HP לרכישת מתגי תקשורת​ מספר תקנה 34(8) התקשרות בהתאם לתנאי מרכז מרכזי של החשב הכללי + 34(2) שווי התקשרות פחות מ- 200,000 ש"ח תאריך החלטה 03/02/2016 אגף מבקש מערכות מידע
101 התקשרות עם מר רונן ליבוביץ - יועץ תקשורת ויחסי ציבור . מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 19/06/2019 אגף מבקש סמנכ"ל ביטוח
100 התקשרות עם מוסכים מורשי משרד התחבורה לתיקון כלי רכב אשר ניזוקו כתוצאה מת.ד. עבור יחידות ביטחוניות מסווגות​ מספר תקנה 3(3) – מניעת פגיעה בביטחון המדינה תאריך החלטה 28/02/2016 אגף מבקש תביעות רכב ורכוש
100 ח​ברת קולטק - הארכת התקשרות בנושא מוקד טלפוני. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 19/06/2019 אגף מבקש מערכות מידע
99 מימוש זכות ברירה עם חברת קרנבארי יועצים בע"מ באמצעות בארי טף למתן שירותי ייעוץ לענבל חברה לביטוח בע"מ בנושא החוב הממשלתי​ מספר תקנה 3ג(א) – מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה תאריך החלטה 17/02/2016 אגף מבקש החוב הממשלתי
99 חברות צוקריה וספקטור - בקשה לאישור התקשרות בנוגע לשכירת קומת משרדים לשימוש החברה. מספר תקנה 34(7) תאריך החלטה 07/02/2019 אגף מבקש כספים
98 הרחבת ההתקשרות עם רו"ח אילן שגב לצורך מתן שירותי ביקורת שכר תקופתית​ מספר תקנה 3(4)(ב)(1) – התקשרות המשך בתנאים זהים תאריך החלטה 11/02/2016 אגף מבקש הלשכה המשפטית
98 חברת מ.ס.ר - בקשה להתקשרות המשך לצורךהעברת סדנאות לצוותים הרפואיים בבתי החולים . מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 22/05/2019 אגף מבקש ניהול סיכונים ברפואה
97 הרחבת התקשרות עם חברת WE ANKOR  למתן שירותי אחסון ו DR להוספת בנק שעות לתמיכה​ מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) - התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 11/02/2016 אגף מבקש מערכות מידע
97 חברות לתכנון התקנה שירות של מערכות גילוי כיבוי אש וטמ"ס וחברות שיקום לנזקי ביטוח- בקשה להארכת ההתקשרות עם ספקי מסגרת. מספר תקנה 3(4)(ב)(2) תאריך החלטה 22/05/2019 אגף מבקש רכש ומכרזים
96 הרחבת התקשרות עם חברת בינת לצורך רכישת מערכת אבטחה לקומה 4 ב'​ מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) - התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 03/02/2016 אגף מבקש כספים
96 חברות מסיבונת ותמרים - הארכת התקשרות עם ספקים לשם אספקת כיבוד לצרכי בית הספר לבטיחות הטיפול וכן לצורך פורומים מקצועיים לשנת 2019 . מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 11/04/2019 אגף מבקש היחידה לניהול סיכונים ברפואה
94 התקשרות עם חברת בינת יישום מערכות בע"מ – תשתית תקשורת – קומה 4ב​ מספר תקנה 34(8) - התקשרות עם זוכה במכרז מרכזי של החשב הכללי תאריך החלטה 26/01/2016 אגף מבקש כספים
94 מוסך אדומית שירותים לרכב 1998 בע"מ- בקשה להוספת מוסך באילת. מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 14/03/2019 אגף מבקש רכש ומכרזים
93 התקשרות עם חברת טופ ליין בע"מ – ייצור ואספקת ריהוט – קומה 4ב​ מספר תקנה 34(8) - התקשרות עם זוכה במכרז מרכזי של החשב הכללי תאריך החלטה 26/01/2016 אגף מבקש כספים
93 עורכת דין ורדה קונפורטי - בקשה להתקשרות המשך בתפקיד עוזרת ליו"ר ועדת זוהר מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 04/06/2019 אגף מבקש רכש ומכרזים
92 הארכת התקשרות עם חברת  2BSecure  בנושא ניטור אירועי אבטחת מידע​ מספר תקנה 34 (1) פגיעה ברווחיות החברה + 34(2) התקשרות עד 200,000 ש"ח תאריך החלטה 26/01/2016 אגף מבקש מערכות מידע
92 רואה חשבון אלקלעי מונרוב - התקשרות המשך עם המשרד, למתן שירותי יעוץ בתחום ניהול הסיכונים  מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 04/06/2019 אגף מבקש מנהלת הסיכונים
91 הרחבת התקשרות עם חברת אדם מילא בנושא הקמת "נבחרת הדירקטורים" בשם רשות החברות הממשלתיות​ מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) – התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 06/01/2016 אגף מבקש פרוייקטים

עמודים