התקשרויות בפטור ממכרז

למשל, 21/06/2021
למשל, 21/06/2021
מספר סידורי נושא התקשרות מספר תקנה תאריך החלטה אגף מבקש הנימוקים לפטור
91 חברת אוונטק - בקשה להארכת ההתקשרות עם החברה לישום מודול HR של מערכת ה-  SAP מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 04/06/2019 אגף מבקש מערכות מידע
90 התקשרות המשך עם חברת עמדה – בנייה וליווי הנהלות בע"מ – מתן ייעוץ עבור רשות החברות בהליך בחירת דירקטורים בחברות ממשלתיות ומעורבות​ מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) – התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 06/01/2016 אגף מבקש פרוייקטים
90 חברת דורקום- רכישת זכרון למערך השרתים התפעוליים מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 28/05/2019 אגף מבקש מערכות מידע
89 הרחבת התקשרות עם חברת יוניטאסק לתמיכת  DBA  זמנית​ מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) – התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 28/12/2015 אגף מבקש מערכות מידע
88 התקשרות עם חברת אורקל לצורך המשך רכישת שירותי תחזוקה​ מספר תקנה (1) פגיעה ברווחיות החברה תאריך החלטה 28/12/2015 אגף מבקש מערכות מידע
88 פרופסור יורם כהן - בקשה להתקשרות המשך לצורך קבלת שירותי חוו"ד רפואיות. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 11/04/2019 אגף מבקש וועדת זוהר
87 רכישת מערכת הלבנה לדואר האלקטרוני​ מספר תקנה 34(2) –התקשרות עד 200,000 ש"ח תאריך החלטה 28/12/2015 אגף מבקש מערכות מידע
87 חברת יוניטסק בע"מ- הרחבת ההתקשרות מול חברת יוניטסק בע"מ. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 11/04/2019 אגף מבקש מערכות מידע
86 בקשה לרכישת תמיכה שנתית למוצר PITSS.COM מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) - התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 28/12/2015 אגף מבקש מערכות מידע
86 חברת ניואדג'  התקשרות המשך עבור שעות תמיכה למערכת הלבנה GATE SCANNER מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 27/03/2019 אגף מבקש צוות תשתיות ותמיכה
85 בקשה להארכת ההתקשרות עם חברת בקשה להארכת ההתקשרות עם חברת  web3d​- מימוש זכות ברירה מספר תקנה 3ג(א) – מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה תאריך החלטה 07/12/2015 אגף מבקש מערכות מידע
85 חברת תים תוכנה -התקשרות המשך עבור שעות תמיכה למערכת FIREGLASS. מספר תקנה 34(4)ב(1) תאריך החלטה 27/03/2019 אגף מבקש צוות תשתיות ותמיכה
84 ח​בר פמי פרימיום - בקשה להארכת ההתקשרות הקיימתת מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 27/02/2019 אגף מבקש רכש ומכרזים
84 הרחבת התקשרות עם חברת כחילה פתרונות הדפסה – שירותי הדפסה​ מספר תקנה 34(2) – פטור ממכרז – התקשרות עד 200,000 ש"ח תאריך החלטה 07/12/2015 אגף מבקש מערכות מידע
83 המכון הגיאולוגי - ערכת נזק במבנים בסיס להערכות פיננסית לרעידת אדמה חזקה בישראל​ מספר תקנה 34(9) תאריך החלטה 16/01/2019 אגף מבקש רכש ומכרזים
83 הארכת התקשרות למתן שירותי שמאות רכוש + שמאי יועץ רכוש​ מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) - התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 06/12/2015 אגף מבקש תביעות רכב ורכוש
82 אוטוגלס זגגות רכב בע"מ- המשך התקשרות עם אוטוגלס לאספקה, התקנה ותיקון נזקי שמשות​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 02/01/2019 אגף מבקש תביעות רכב ורכוש
82 התקשרות המשך והרחבת ההתקשרות עם משרד גולדפרב זליגמן ושות' לעניין תכנית האכיפה המנהלית עבורענבל חברה לביטוח בע"מ​ מספר תקנה 3 (4)(ב)(3) – התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות תאריך החלטה 06/12/2015 אגף מבקש ציות ואכיפה
81 חברת מוטורולה - בקשה לאישור התקשרות המשך לשירותי אספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מערכת התרעה לנסיעה לאחור לכלי הרכב​ מספר תקנה 3(4)(ב)(2) תאריך החלטה 26/12/2018 אגף מבקש תביעות רכב ורכוש
81 התקשרות עם חברת אגד– הסעה לעובדות החברה​ מספר תקנה 34(2) – התקשרות עד 200,000 תאריך החלטה 08/11/2015 אגף מבקש כספים
80 "מסיבונת" ו- "קיטירינג תמרים" - אספקת כיבוד לצרכי ביה"ס לבטיחות הטיפול וניהו"ס וכן לצורך פורומים מקצועיים לשנת 2019. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 26/12/2018 אגף מבקש ניהול סיכונים ברפואה
80 הארכת התקשרות עם איירפורט סיטי + הגדלת השטח השכור (קומה 4ב')​ מספר תקנה 3ג –מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה + 34(7) – התקשרות לרכישת זכויות במקרקעין תאריך החלטה 08/11/2015 אגף מבקש כספים
79 היכל התרבות אייר פורט סיטי- בקשה להתקשרות בפטור עם אולם לצורך קיום ימי הדרכה של היחידה לניהול סיכונים ברפואה לשנת 2019​ מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 26/12/2018 אגף מבקש ניהול סיכונים ברפואה
79 בחירת חברה קבלנית לביצוע שיפוץ של קומה 4ב'​ מספר תקנה (8)34 - התקשרות עם זוכה במכרז מרכזי תאריך החלטה 16/11/2015 אגף מבקש כספים
78 התקשרות עם חברת מטאור – ביצוע איפיון לבניית מערכת עבור מרכז ההשקעות​ מספר תקנה (2)34 – התקשרות עד 200,000 תאריך החלטה 16/11/2015 אגף מבקש מערכות מידע
78 חברת סווילקו - בקשה להרחבת התקשרות : מע' גילוי אש+מע' כיבוי בגז בלוחות חשמל : הנהלת בימ"ש פרויקט עכו​ מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 07/11/2018 אגף מבקש תביעות רכב ורכוש
77 התקשרות עם חברת פילניום – ביצוע איפיון לבניית מערכת עבור מרכז ההשקעות​ מספר תקנה 34(2) – התקשרות עד 200,000 תאריך החלטה 17/11/2015 אגף מבקש מערכות מידע
77 חברת​ HMS    - בחירת מפתח לצוות רשות השקעות (החלפה)   -אישור תוצאות הליך תיחור בין ספקי החשכ"ל מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 19/02/2019 אגף מבקש מערכות מידע
76 בקשה לבחירת חברה לניהול, פיקוח וייעוץ עבור פרויקט שיפוץ קומה 4ב'​ מספר תקנה (2)34 – התקשרות עד 200,000 תאריך החלטה 19/11/2015 אגף מבקש כספים
76 בקשה להתקשרות המשך עם מר איציק שגיא לצורך קבלת שירותי עוזר למרכזת וועדת זוהר​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 13/02/2019 אגף מבקש ועדת זוהר
75 הרחבת התקשרות עם חברת כחילה פתרונות הדפסה מספר תקנה 34 – התקשרות עד 200,000 תאריך החלטה 24/11/2015 אגף מבקש מערכות מידע
75 WE ANKOR ​ - בקשה להמרת רישוי COMMVAULT  ממודל תלוי נפח למודל ליסינג במסגרת הסכם גיבוי מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 13/02/2019 אגף מבקש מערכות מידע
74 הארכת התקשרות עם ד"ר נעמי יוספסברג לשירותי מידענות​ מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 02/11/2015 אגף מבקש ניהול סיכונים ברפואה
74 לשכת הפרסום הממשלתית- בקשה להתקשרות בפטור עם לשכת הפרסום הממשלתית​ מספר תקנה 34(9) תאריך החלטה 16/01/2019 אגף מבקש כספים
73 הרחבת התקשרות עם חברת אוטוגלס לאספקת שמשות ממוגנות ירי במסגרת תיקון תאונות דרכים​ מספר תקנה 3(4)(ב)(2) + 34(1) תאריך החלטה 08/10/2015 אגף מבקש רכב
73 חברת קונביסטה- התקשרות לטובת בניית ממשקי SAP​ ותחזוקת ​SAP​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 16/01/2019 אגף מבקש מערכות מידע
72 מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה להארכת התקשרות עם חברת פלתורס ביטוח בע"מ לרכישת ביטוח אחריות נושאי משרה ודריקטורים והארכה נוספת מעבר לחוזה​ מספר תקנה 3ג + 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 21/09/2015 אגף מבקש לשכה משפטית
72 חברת 012 סמייל טלקום בע"מ​- בקשה להתקשרות לאספקת שירותי תקשורת נייחת ושירותי לחירום IVR וכן שירותי שיחות לחו"ל מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 16/01/2019 אגף מבקש מערכות מידע
71 חברת קו מנחה- המשך התקשרות עבור שירותי המערכת "ביזפורטל"​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 10/01/2019 אגף מבקש ניהול החוב הממשלתי
71 הארכת התקשרות עם יועצת מדדים – דנה זלינגר​ מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 07/09/2015 אגף מבקש ניהול סיכונים ברפואה
70 חברת בזק- בקשה להמשך התקשרות עם חברת בזק לתקשורת מחשבים​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 10/01/2019 אגף מבקש מערכות מידע
70 הרחבת והארכת התקשרות עם רו"ח יצחק עזר בנושר חברת נת"ע​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 02/09/2015 אגף מבקש אגף הפרויקטים
69 הארכת התקשרות עם אמנון גולדשמידט בנושא אשרא, בוועדה לבחינת מתן ערבויות לסחר חוץ וכן שירותי ייעוץ בתכנית הסיוע לייצוא בסס"ח מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 20/08/2015 אגף מבקש אגף החוב
69 רשימת הזוכים במכרזי חשכ"ל- בקשה להזמנת מסגרת של מחשבים נייחים, מסכים ומחשבים ניידים​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 26/12/2018 אגף מבקש מערכות מידע
68 הארכת התקשרות עם ד"ר שלומי פריזט כיו"ר הצוות שהוקם לבחינת רכש התרופות והציוד הרפואי במערכת הבריאות הממשלתית​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 20/08/2015 אגף מבקש רכוש
68 חברת יוניטקס בע"מ - בקשה להרחבת התקשרות מול חברת יוניטסק בע"מ​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 26/12/2018 אגף מבקש מערכות מידע
67 חברת אמדאוס גלובל טרוול ישראל בע"מ - בקשה לאישור הארכת התקשרות עם חברת אמדאוס גלובל טרוול​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 26/12/2018 אגף מבקש רכש ומכרזים
67 מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה להארכת התקשרות עם רו"ח אילן שגב למתן שירותי ביקורת שכר תקופתית לעובדי קבלן​ מספר תקנה תאריך החלטה 16/07/2015 אגף מבקש כספים
66 חברת קולטק - הארכת התקשרות עם חברת קולטק בנושא מוקד שירות טלפוני מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 19/12/2018 אגף מבקש מערכות מידע
66 התקשרות עם חברת יוטו לצורך ליווי תהליך הסבת מערכת הקרן מפלטפורמת   FORMSל  ADF מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 09/07/2015 אגף מבקש מערכות מידע

עמודים