התקשרויות בפטור ממכרז

למשל, 21/06/2021
למשל, 21/06/2021
מספר סידורי נושא התקשרות מספר תקנה תאריך החלטה אגף מבקש הנימוקים לפטור
65 התקשרות עם משרד רו"ח סומך חייקין לצורך מתן שירותי ייעוץ וליווי מקצועי בנושא ניהול סיכונים באגף החשב הכללי, בהתאם למכרז מרכזי של החשב הכללי​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 24/06/2015 אגף מבקש הלוואות ופקדונות
65 חברת אינטנסיטי - התקשרות בנושא שימוש בסיסמאות הזדהות OTP​ תאריך החלטה 13/12/2018 אגף מבקש מערכות מידע
64 התקשרות עם חברת מיקוד למתן שירותי אבטחה, בהתאם למכרז מרכזי של החשב הכללי​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 24/06/2015 אגף מבקש כספים
64 חברת בינת - בקשה לחידוש תחזוקה לשירות מורחב למתגי תקשורת לענבל במסגרת חשכ"ל​ מספר תקנה תקנה 34(8) + 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 13/12/2018 אגף מבקש מערכות מידע
63 הארכת התקשרות עם חברת אר אקספרט בע"מ אשר מבצעת סדנאות תחקיר במוסדות הרפואיים הממשלתיים​ מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 02/06/2015 אגף מבקש ניהול סיכונים ברפואה
63 חברת וובמדיה - התקשרות להקמת תשתית שרות מול משרד הכלכלה​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 13/12/2018 אגף מבקש מערכות מידע
62 הרחבת התקשרות עם חברת כחילה פתרונות הדפסה להוספת מכונת צילום ​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 02/06/2015 אגף מבקש מערכות מידע
62 זוכי חשכ"ל- בקשה להתקשרות עם זוכי חשכ"ל לצורך רכישת רכבים פרטיים לעובדי החברה.​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 05/12/2018 אגף מבקש כספים
61 מתן שירותי תחזוקה לכלי רכב נוספים של המועצה הכלכלית שלא נרכשו במסגרת המכרז המפוצל​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 28/05/2015 אגף מבקש תחזוקת רכבים
61 חברת פז לאספקת דלק לתחבורה - בקשה להתקשרות עם זוכה חשכ"ל חברת פז - לאספקת דלק לתחבורה ​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 05/12/2018 אגף מבקש כספים
60 מימוש זכות ברירה הקיימת בחוזה להארכת התקשרות עם חברת מובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ לרכישה ולהתקנה של מערכות להתראת תאונות​ מספר תקנה תאריך החלטה 28/05/2015 אגף מבקש רכב
60 חברת סמרטיקס - בקשה להתקשרות עם חברת סמרטיקס עבור שירותי תמיכה  ושירות  SLA   מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 05/12/2018 אגף מבקש מערכות מידע
59 מימוש זכות ברירה הקיימת בחוזה עם חברת אספיר בע"מ לרכישת חלקי חילוף מיוחדים למיגון רכבי משימה​ מספר תקנה תאריך החלטה 28/05/2015 אגף מבקש רכב
59 אמדאוס גלובל טרוול ישראל בע"מ - בקשה לאישור הארכת התקשרות עם חברת אמדאוס גלובל טרוול ישראל בע"מ​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 05/12/2018 אגף מבקש רכש ומכרזים
58 BDO -​הארכת התקשרות זמנית עם חברת BDO בנושא אבטחת מידע מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 05/12/2018 אגף מבקש מערכות מידע
58 הסדרת התקשרות עם מומחים ברפואה פנימית עד לביצוע הליך פומבי ​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 31/03/2015 אגף מבקש ניהול סיכונים ברפואה
57 2BSECURE​ - הארכת התקשרות זמנית עם החברה בנושא ניטור אירועי אבטחת מידע מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 05/12/2018 אגף מבקש מערכות מידע
57 התקשרות עם חברת וידאו הד להפקת סרטון אודות ענבל עבור מבטחי המשנה ​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 31/03/2015 אגף מבקש חיתום
56 טרוולפורט - בקשה לאישור התקשרות לתקופת ביניים עם חברת טרוולפורט לצורך כרטוס חברת  ​AIR INDIA​ באמצעות מערכת GDS מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 03/12/2018 אגף מבקש רכש ומכרזים
56 התקשרות עם חברת סיסנת לצורך העסקת כח אדם במערכות מידע, בהתאם למכרז מרכזי של החשכ"ל​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 31/03/2015 אגף מבקש מערכות מידע
55 חברת ד.מ. - בקשה לשדרוג מערך מולטימדיה בחדר ישיבות בקומה4 בענבל.​ מספר תקנה 34(8( תאריך החלטה 19/11/2019 אגף מבקש מערכות מידע
55 הרחבת התקשרות עם חברת מוטורולה סולושנס לאספקת חיישני נסיעה לאחור​ מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 04/03/2015 אגף מבקש רכב
54 FORCE POINT- התקשרות רכישת שירות מערכת סינון דוארל מספר תקנה תקנה 34(2) תאריך החלטה 07/11/2018 אגף מבקש מערכת מידע
54 מימוש זכות ברירה להארכת התקשרות עם מ. פינס ו- א.ד. גרינשטיין לאספקת חלקי חילוף לרכבים אשר נפגעו כתוצאה מתאונות דרכים​ מספר תקנה תאריך החלטה 04/03/2015 אגף מבקש רכב
53 שישה שמאי רכב- התקשרות המשך לקבלת שירותי שמאות רכב.​ מספר תקנה תקנה (3)(4)(ב)(3) תאריך החלטה 14/02/2019 אגף מבקש תביעות רכב
53 הארכת התקשרות עם חברת פסיפס לביצוע וליווי של פרויקט עומק להידוק ממשקי התקשורת בחדרי הלידה​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 04/03/2015 אגף מבקש ניהול סיכונים ברפואה
52 התקשרות עם חברת אורקל לצורך רכישת רישוי, בהתאם למכרז מרכזי של החשכ"ל​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 04/03/2015 אגף מבקש מערכות מידע
52 אלדן תחבורה בע"מ ושלמה תחבורה בע"מ- התקשרות לקבלת שירותי שכירת כלי רכב עבור ענבל.​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 15/10/2018 אגף מבקש תחזוקת רכבים
51 הארכת התקשרות עם חברת הארכיברים לצורך קבלת שירותי אחסון, בהתאם למכרז מרכזי של החשכ"ל​ מספר תקנה 34(8) + 3(4)(ב)(2) תאריך החלטה 04/03/2015 אגף מבקש כספים
51 אולם האחוזה - קיום כנס ניהול סיכונים ברפואה  ​ מספר תקנה תקנה 34(2) תאריך החלטה 10/10/2018 אגף מבקש ניהול סיכונים ברפואה
50 חברת אספיר - התקשרות המשך לאספקת חלפים לתיקון קרקלים .​ מספר תקנה (3)(4)(ב)(3) תאריך החלטה 10/10/2018 אגף מבקש תביעות רכב
50 התקשרות עם רו"ח יצחק עזר לקבלת ייעוץ פיננסי בנושא חברת נת"ע מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 04/03/2015 אגף מבקש פרויקטים
49 הארכת התקשרות עם חברת אמדאוס לצורך הזמנת טיסות​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) + 34(1) תאריך החלטה 18/02/2015 אגף מבקש סוכנות הנסיעות
49 חברת יעל תוכנה או עם חברת ONE​ וכן עם חברת מלמ - התקשרות עם זוכי מכרז חשכ"ל  לגיוס שני העובדים הדרושים לענבל . מספר תקנה תקנה 34(8) תאריך החלטה 24/10/2018 אגף מבקש מערכות מידע
48 הרחבת התקשרות עם חברת מתודה לצורך בניית מערכת מכרזים מקוונים​ מספר תקנה 3(4)(ב)(2) תאריך החלטה 18/02/2015 אגף מבקש מערכות מידע
48 חברת טי.אם.גי סולושנס בע"מ ​ -בקשה לרכישה הטמעה ושירות של מערכת ניהול אבטחת מכשירים ניידים. מספר תקנה תקנה 34(8) תאריך החלטה 15/10/2018 אגף מבקש מערכות מידע
47 מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה להארכת התקשרות עם חברת שירלט לצורך מתן שירותי ייעוץ בנוגע ליישום והטמעת מערכת  GRC   לצורך ניהול הסיכונים בחברה​ מספר תקנה תאריך החלטה 18/02/2015 אגף מבקש מערכות מידע
47 חברת דטה קאר - התקשרות המשך לאספקת בסיסי נתונים ועדכון של מחירי חלפים ושעתוני יצרן לרכב ורשיונות שימוש למערכת קטלוג. מספר תקנה תקנה (3)(4)(ב)(3) תאריך החלטה 10/10/2018 אגף מבקש מערכות מידע
46 התקשרות בפטור ממכרז עם חברת     Roche Pharmaceuticals (Israel) Ltd   לרכישת תרופות לשעת חירום מסוג "תמיפלו"​ מספר תקנה 3(13)(א) תאריך החלטה 29/01/2015 אגף מבקש רכוש
46 חברת קונביסטה- ​התקשרות לליווי שדרוג מערכת הנהלת חשבונות - SAP . מספר תקנה תקנה 34(2) תאריך החלטה 10/10/2018 אגף מבקש מערכות מידע
45 חברת פמי פרימיום - בקשה להארכת ההתקשרות למתן שירותי הדרכה חל מיום 1 בנובמבר 2018 עד ליום 31במרץ.​ מספר תקנה תקנה (3)(4)(ב)(3) תאריך החלטה 10/10/2018 אגף מבקש חטיבת הרכש
45 הארכת התקשרות עם אמנון ניקרטין למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 22/01/2015 אגף מבקש רכב
44 התקשרות להזמנת מלון למשתתפי השתלמות מתאמי נסיעות ​ מספר תקנה תקנה 34(2) תאריך החלטה 04/10/2018 אגף מבקש סוכנות הנסיעות
44 מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה להארכת התקשרות עם דנה זלינגר – יועצת מדדים​ מספר תקנה תאריך החלטה 22/01/2015 אגף מבקש ניהול סיכונים ברפואה
43 חברת פנורמה - התקשרות המשך לצורך המשך רישוי ותחזוקת מערכת ה-​  BI  מספר תקנה תקנה 3(4)(ב)(2) תאריך החלטה 12/09/2018 אגף מבקש מערכות מידע
43 הרחבת התקשרות עם חברת אדם מילוא לצורך העברת המערכת המחשובית של נבחרת הדירקטורים לרבות תפעולה ותחזוקתה באמצעות ענבל​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 22/01/2015 אגף מבקש פרויקטים
42 התקשרות עם חברת קוגוס יונייטד בע"מ לצורך שירותי תיקוני תקרים, איזון גלגלים והחלפת צמיגים, בהתאם למכרז מרכזי של החשכ"ל​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 22/01/2015 אגף מבקש כספים
42 חברת קומפיוטר סי - דטה  שינוי והרחבת רישוי  VMWARE עבור חוות השרתים של ענבל​. מספר תקנה תקנה (3)(4)(ב)(3) תאריך החלטה 12/09/2018 אגף מבקש מערכות מידע
41 חברת איגמי בע"מ - ​התקשרות לשירותי תרגום לאתר מנהל הרכש. מספר תקנה תקנה 34(2) תאריך החלטה 12/09/2018 אגף מבקש חטיבת רכש
41 שדרוג מערך השרתים של ענבל באמצעות חברתHP, בהתאם למכרז מרכזי של החשכ"ל​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 06/01/2015 אגף מבקש מערכות מידע

עמודים