התקשרויות בפטור ממכרז

למשל, 21/06/2021
למשל, 21/06/2021
מספר סידורי נושא התקשרות מספר תקנה תאריך החלטה אגף מבקש הנימוקים לפטור
40 רכישת מתגים מחברת HP, בהתאם למכרז מרכזי של החשכ"ל​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 06/01/2015 אגף מבקש מערכות מידע
40 חברת   WE ANKOR- בקשה לאישור התקשרות המשך עם חברתWE ANKOR לשירותי אחסון ושירותי גיבוי . מספר תקנה 3(4)ב(3) תאריך החלטה 16/08/2018 אגף מבקש מערכות מידע
39 הרחבת התקשרות עם חברת WE לצורך רכישת מערכת SIMPANA לניהול מערך האחסון של ענבל​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 06/01/2015 אגף מבקש מערכות מידע
39 חברת אוטוגלס - בקשה להתקשרות עם זוכה במכרז חשכ"ל לצורך רכישת החלפת זכוכיות למראות בהתאם לתנאי מכרז חשכ"ל.​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 26/06/2018 אגף מבקש תביעות רכב
38 היכל התרבות חבל מודיעין- בקשה להתקשרות עם האולם הנ"ל בפטור ממכרז לאור הסכום הנמוך, לצורך עריכת אירועים עבור ביה"ס לבטיחות הטיפול וניהו"ס וכן לצורך פורומים מקצועיים שונים.​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 13/06/2018 אגף מבקש ניהול סיכונים
38 התקשרות עם משרד עו"ד גולדפרב זליגמןהתקשרות עם משרד עו"ד גולדפרב זליגמן ושות' לצורך סיום הטמעת תוכנית האכיפה המנהלית​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 06/01/2015 אגף מבקש ציות ואכיפה
37 מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה להארכת התקשרות עם רו"ח יצחק עזר לצורך העמקת הבדיקה בנושא ייעוץ פיננסי בנוגע לחברת חשמל ​ מספר תקנה תאריך החלטה 11/12/2014 אגף מבקש פרויקטים
37 מסיבונת וקייטרינג תמרים - בקשה להתקשרות עם החברות הנ"ל, בפטור ממכרז לאור הסכום הנמוך, לצורך אספקת כיבוד לצרכי ביה"ס לבטיחות הטיפול וניהו"ס וכן לצורך פורומים מקצועיים ש​ונים. מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 13/06/2018 אגף מבקש ניהול סיכונים
36 הרחבת התקשרות עם חברת סוילקו אשר זכתה בפניה פרטנית לביצוע פרויקט למיגון בפני אש בבי"ס כדורי​ מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 11/12/2014 אגף מבקש רכוש
36 סלקום - נטוויז'ן בשירות אינטרנט ISP כולל  DDOS​ - בקשה להארכת התקשרות לחיבור ענבל לאינטרנט.  מספר תקנה תקנה (3)(4)(ב)(3) תאריך החלטה 01/08/2018 אגף מבקש מערכות מידע
35 מימוש אופציית הכלולה בהסכם להארכת התקשרות עם חברת WEB3D לתחזוקת אתר האינטרנט של ענבל​ מספר תקנה תאריך החלטה 26/11/2014 אגף מבקש מערכות מידע
35 חברת פמי פרימיום - בקשה להארכת ההתקשרות למתן שירותי הדרכה החל מיום 1 לאוגוסט 2018 ועד ליום 31 באוקטובר​. מספר תקנה תקנה (3)(4)(ב)(3) תאריך החלטה 01/08/2018 אגף מבקש רכש ומכרזים
34 מימוש זכות ברירה להארכת התקשרות הכלולה בחוזה עם ד"ר שלומי פריזט כיו"ר הצוות שהוקם לבחינת רכש התרופות והציוד הרפואי במערכת הבריאות הממשלתית​ מספר תקנה תאריך החלטה 26/11/2014 אגף מבקש רכוש
34 מיכה קוטלר - בקשה להתקשרות עם הכשיר השני במכרז פומבי לשירותי ייעוץ סטטוטורי באגף הפרוייקטים. מספר תקנה תקנה 8א(א)(5) תאריך החלטה 25/07/2018 אגף מבקש רכש ומכרזים
33 חברת CONSIST - ​ בקשה להתקשרות עם ספק יחיד בכפוף לבחינת קיומם של ספקים אחרים - התקשרות עם חברת CONSIST  עבור מערכת ניהול קריאות ומלאי ציוד. מספר תקנה תקנה 3(א) + תקנה 3 (29) תאריך החלטה 25/07/2018 אגף מבקש מערכות מידע
33 הארכת התקשרות עם שמאי רכוש ​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 26/11/2014 אגף מבקש רכוש
32 מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה להארכת התקשרות עם רו"ח זיו האפטר לצורך ביצוע בקרה על ההשקעות בפרויקט הרחבה של מפעל אינטל בקרית  גת​ מספר תקנה תאריך החלטה 13/11/2014 אגף מבקש שירותי מימון למרכז השקעות
32 חברת 2B SECURE- בקשה להתקשרות המשך - הארכת התקשרות בנושא ניטור אירועי אבטחת מידע . מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 25/07/2018 אגף מבקש מערכות מידע
31 חברת מטריקס (ספק חשכ"ל שירותי כ"א במחשוב ומערכות מידע)-בקשה לאשר תהליך תימחור שבוצע עם ספקי חשכ"ל להספקת שירותי מחשוב בתפקידים מסוימים.​ מספר תקנה תקנה 34 (8) תאריך החלטה 12/07/2018 אגף מבקש מערכות מידע
31 ביצוע שיפוץ במבנה יחידת החוב באמצעות קבלן אשר נבחר ממאגר הקבלנים של מנהל הדיור הממשלתי​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 13/11/2014 אגף מבקש כספים ומנהל
30 מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה להארכת התקשרות עם חברת נדרש לצורך ביצוע פיקוח הנדסי על הרחבת מפעל אינטל בקרית גת​ מספר תקנה תאריך החלטה 13/11/2014 אגף מבקש מרכז השקעות
30 חברת מטריקס חברת רזאל ו- חברת SQLLINQ (כל החברות הנ"ל  -ספקי החשכ"ל שירותי כ"א במחשוב ומערכות מידע) - בקשה לאשר תהליך תמחור שבוצע עם ספקי חשכ"ל, להספקת שירותי מחשוב בתפקידים מסוימים.​ מספר תקנה תקנה 34(8) תאריך החלטה 04/07/2018 אגף מבקש מערכות מידע
29 התקשרות עם אבי וישניביץ אשר ילווה את הגופים המתאמים החדשים אשר יתפעלו את הקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 29/10/2014 אגף מבקש חוב
29 היועצת הפינסית - עינת טפר- בקשה להרחבת ההתקשרות בפטור ממכרז -  עדכון תעריף היועצת. מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 04/07/2018 אגף מבקש פרויקטים
28 התקשרות עם חברת אלדן וחברת שלמה הסעות לצורך שכירת כלי רכב לנהיגה עצמית, בהתאם למרכז מרכזי של החשכ"ל​ מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 29/10/2014 אגף מבקש תחזוקת רכבים
28 חברת יוניטסק - הארכת והרחבת ההתקשרות לצורך עריכת שינויים והתאמות בפרויקט הסבת מערכת הקרן. מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 28/06/2018 אגף מבקש מערכות מידע
27 הארכת והרחבת התקשרות עם חברת WE אנקור בע"מ לצורך אחסון בסיסי הנתונים של ענבל​ מספר תקנה 3(4)(ב)(1) תאריך החלטה 06/10/2014 אגף מבקש מערכות מידע
27 חברת מדסק - בקשה להתקשרות בפטור לביצוע מבדק חוזר במערכת הקרן CODE REVIEW ​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 20/06/2018 אגף מבקש מערכות מידע
26 מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה להארכת התקשרות עם חברת פלתורס בע"מ לצורך רכישת ביטוח אחריות לנושאי משרה ודירקטורים​ מספר תקנה תאריך החלטה 06/10/2014 אגף מבקש לשכה משפטית
26 חברת אגד - הארכת התקשרות בנושא הסעות עובדים, ללא עלות נוספת​​​​​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 20/06/2018 אגף מבקש כספים
25 הארכת והרחבת התקשרות עם אמנון גולדשמידט לצורך ייצוג המדינה בוועדת החיתום בבסס"ח לצורך קבלת החלטות בדבר העסקאות אשר יכללו במסגרת התוכנית ואת תנאי הביטוח לרבות חלוקת הסיכונים בין המדינה לבין המבטח הפרטי בהיבט של אורכי התקופות והסכומים המבוטחים​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 14/08/2014 אגף מבקש חוב
25 חברת פלניום -בקשה להתקשרות עם חברת פלניום לצורך מתן תמיכה במודול יזמית​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 13/05/2018 אגף מבקש מערכות מידע
24 התקשרות עם בארי טף לצורך ייעוץ בתחומים של מעקב אחר ניהול יתרות המט"ח של בנק ישראל, הערכת התיק הנוכחי ויצירת מערכת מעקב שוטפת, ביצוע עבודה על שוק המט"ח כיום וביצוע עבודה על תיק החוב הנוכחי של המדינה ועל האפשרות להנפיק במטבעות שונים​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 14/08/2014 אגף מבקש יחידת החוב
24 מר איציק שגיא -בקשה להתקשרות בפטור עם מר איציק שגיא לצורך קבלת שירותי עוזר למרכזת וועדת זוהר​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 13/05/2018 אגף מבקש תביעות גוף
23 AIR - בקשה לאישור התקשרות עם חברת "AIR" לצורך תיקוף חוות דעת בנושא ניתוח נזקים צפויים בישראל, כתוצאה מאירועי רעידות אדמה משמעותיים באזור​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 02/05/2018 אגף מבקש הנהלת הקרן
23 התקשרות עם אתי לנגרמן לצורך ייצוג המדינה בוועדת החיתום של חברת כלל ביטוח אשראי לצורך קבלת החלטות בדבר העסקאות אשר יכללו במסגרת התוכנית ואת תנאי הביטוח לרבות חלוקת הסיכונים בין המדינה לבין המבטח הפרטי בהיבט של אורכי התקופות והסכומים המבוטחים ​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 14/08/2014 אגף מבקש חוב
22 התקשרות עם חברת הוכמן את שכטר הפקות אירועים לצורך הפקת אירועים עבור ענבל​ מספר תקנה 3(11) תאריך החלטה 07/08/2014 אגף מבקש משאבי אנוש
22 מובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ - בקשה לאישור התקשרות המשך עם מובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ לקבלת שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות התרעת תאונות מתוצרתה, שהותקנו בכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית ​ מספר תקנה 3(4)(ב)(2) תאריך החלטה 02/05/2018 אגף מבקש תביעות רכב
21 פרופ' יורם כהן  - התקשרות לצורך קבלת שירותי חוו"ד רפואיות מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 25/04/2018 אגף מבקש תביעות גוף
21 התקשרות עם חברת אדם עמית מתוך מאגר הדיור הממשלתי לצורך ביצוע שירותי תכנון ניהול ופיקוח על עבודות שיפוץ המבנה של יחידת החוב ​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 20/07/2014 אגף מבקש כספים ומנהל
20 אספיר - בקשה להארכת תוקף אישור התקשרות עם אספיר לצורך רכישת חלפים בהתאם לתנאי חשכ"ל. מספר תקנה 34(8) תאריך החלטה 28/02/2018 אגף מבקש תביעות רכב
20 התקשרות עם חברת כנס אינטרנשיונל ארגון קונגרסים בע"מ לצורך שכירות המבנה ליחדת החוב​ מספר תקנה 34(7) תאריך החלטה 20/07/2014 אגף מבקש כספים ומנהל
19 מוסך א.א.א.ד אילת  - בקשה להוספת מוסך א.א.א.ד אילת בע"מ בעיר אילת לרשימת מוסכים מורשי משרד התחבורה לתיקון תאונות דרכים מספר תקנה 8א(א)(11) תאריך החלטה 14/02/2018 אגף מבקש תחזוקת רכבים
19 התקשרות עם ד"ר שלומי פריזט אשר ישמש כיו"ר הצוות אשר הוקם לצורך הבדיקה של רכש התרופות והציוד הרפואי במערכת הבריאות  הממשלתית ​ מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 10/06/2014 אגף מבקש רכוש
18 מרכזי שירות המורשים מטעם חברת לובינסקי יבואנית פיג'ו וסיטרואן בקשה להתקשרות בפטור ממכרז עם מרכזי שירות המורשים מטעם חברת לובינסקי יבואנית פיג'ו וסיטרואן.​ מספר תקנה 34(1) תאריך החלטה 31/01/2018 אגף מבקש תחזוקת רכבים
18 הארכת התקשרות עם חברת BMS לצורך ביצוע סקרים במחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים הממשלתיים​ מספר תקנה 3(4)(ב)(3) תאריך החלטה 21/05/2014 אגף מבקש ניהול סיכונים ברפואה
17 חברת "סיג תעשיות" - בקשה להתקשרות בפטור עם ספק יחיד- חברת "סיג תעשיות" לתיקון מתקן ייעודי בכבאית​ מספר תקנה 3(29) תאריך החלטה 17/01/2018 אגף מבקש תביעות רכב
17 מימוש זכות ברירה להארכת התקשרות עם רו"ח יצחק עזר לצורך ייעוץ פיננסי בנושא חברת חשמל ​ מספר תקנה תאריך החלטה 30/04/2014 אגף מבקש פרויקטים
16 מימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה להארכת התקשרות עם חברת אר אקספרט לצורך העברת סדנאות תחקיר בבתי החולים הממשלתיים​ מספר תקנה תאריך החלטה 30/04/2014 אגף מבקש ניהול סיכונים ברפואה
15 2bnet  - בקשה להתקשרות עם חברת 2bnet למתן שירותי תמיכה, תחזוקה  ושירות SLA 24/7 עבור Firewall מספר תקנה 34(2) תאריך החלטה 28/03/2018 אגף מבקש מערכות מידע

עמודים