התקשרות עם ספק יחיד

למשל, 28/06/2022
למשל, 28/06/2022
מספר בקשה שם ספק תאור קצר פורסם בתאריך המבקש
14.11.2021 CONSIST תאור קצר 1. לצורך הניהול השוטף ותיעוד קריאות המשתמשים בענבל ומחוצה לה, בעת בקשות לטיפול במערכות מידע ולתפעול השוטף של מערכות נוספות, נדרשת מערכת ידידותית למשתמש הסופי, שמנוהלת בשפה העברית. בנוסף, על פי הרגולציה, אנו נדרשים למערכת שתנהל את מלאי הציוד והתוכנות המותקנות ברמת תחנה סופית אצל המשתמשים. 2. ביום 25.7.2018, אישרה ועדת המכרזים של ענבל התקשרות עם חברת CONSIST כספק יחיד, בכפוף לבחינת קיומם של ספקים אחרים בהתאם לנדרש בתקנות. בהמשך לפרסום כוונת החברה להתקשר כאמור- לא התקבלו פניות מגורמים אחרים. 3. אגף מערכות מידע ערך בחינה מחודשת של הספקים הקיימים עבור השירות כמתואר בסעיף 4 להלן - נבדקו מערכות לתמיכה דרך חיפוש בגוגל -, ושוב- לא נמצא כי קיים עוד ספק המסוגל להעניקו. 4. למיטב ידיעתי אין מערכת נוספת העונה למכלול הדרישות הבאות, במצטבר: א. מערכת בעברית מלאה, מימין לשמאל בצד המשתמש ובצד הניהולי בכל המודולים, כולל בהגדרות המערכת. ב. קבלת קריאות ישרות ממייל ייעודי. ג. מערכת הכוללת מנגנון מובנה של שליטה מרחוק על תחנות קצה מרוחקות. ד. מערכת המאפשרת צילום מסך אוטומטי וסרטון וידאו אוטומטי בפתיחת קריאה. ה. מודול ניהול תהליכים ITIL + CMDB לניהול תצורה ומלאי, מלבד מערכתSYSAID של חברת CONSIST. 5. סימוכין משפטיים: תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, ובכפוף לביצוע בחינה של קיום ספקים נוספים בתחום לפי תקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים. ככל שבבחינה זו יפנו ספקים הטוענים כי מסוגלים ליתן השירות הנדרש, יובאו פניותיהם לדיון בועדת המכרזים בהתאם לתקנה 3א(א)(2) לתקנות, בצירוף חוות דעת הגורם המקצועי באשר לפניות אלו. ככל שלא יפנו ספקים נוספים- אישור הועדה לבקשתי זו יהווה אישור סופי להתקשרות, ללא צורך בדיון נוסף. ניתן ליצור קשר לכתובת nataliae@inbal.co.il , תוך 14 ימים מיום פרסום הודעה זו (כלומר עד ליום 28.11.2021). פורסם בתאריך 14/11/2021 המבקש מערכות מידע
284 CONSIST תאור קצר קיבל את אישור הוועדה לאחר שמנהלת אגף מערכות מידע ציינה כי 4. למיטב ידיעתה, אין מערכת נוספת העונה למכלול הדרישות הבאות, במצטבר: א. מערכת בעברית מלאה, מימין לשמאל בצד המשתמש ובצד הניהולי בכל המודולים, כולל בהגדרות המערכת. ב. קבלת קריאות ישרות ממייל ייעודי. ג. מערכת הכוללת מנגנון מובנה של שליטה מרחוק על תחנות קצה מרוחקות. ד. מערכת המאפשרת צילום מסך אוטומטי וסרטון וידאו אוטומטי בפתיחת קריאה. ה. מודול ניהול תהליכים ITIL + CMDB לניהול תצורה ומלאי, מלבד מערכתSYSAID של חברת CONSIST. פורסם בתאריך 10/11/2021 המבקש מערכות מידע
25/2021 COMSIGN תאור קצר בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג–1993, ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "ענבל"), מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת Comsign (להלן: "החברה") בפטור ממכרז. 1. ביצוע ההתקשרות בפטור ממכרז נדרש, מאחר ולמיטב הבנתנו ולאחר בדיקה שנערכה באמצעות האגף המקצועי בענבל, אין בנמצא חברה המסוגלת לספק לענבל את השירותים המבוקשים המותאמים לצרכיה כמפורט בחוות הדעת המקצועית. 2. במסגרת ההתקשרות תספק החברה לתת פתרון כולל ושלם של חתימה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א-2001 וזאת ללא תמיכה באמצעות מכשור פיזי חיצוני כלשהו. 3. תקופת ההתקשרות: 4 שנים. 4. חוות דעת מטעם הגורם המקצועי בענבל, לפיה בהתאם למצב הדברים בפועל החברה הינה הגורם היחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות באופן הנדרש ולפי צרכיה של חברת ענבל, מצורפת כחלק בלתי נפרד מהודעה זאת. 5. במידה וגורם כלשהו סבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את השירותים המבוקשים במלואם, עליו לפנות לאגף רכש ומכרזים בחברת ענבל, בכתובת הדוא"ל barakk@inbal.co.il וזאת בצירוף נימוקים ומסמכים רלוונטיים. 6. פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מ- 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זאת (כלומר, עד ליום רביעי, ה- 4 באוגוסט, 2021.) פורסם בתאריך 15/07/2021 המבקש מערכות מידע
24/2021 חברת דיוויד שילד תאור קצר התקשרות עם חברת דיוויד שילד– לניהול שירותי רפואה לשליחי מדינת ישראל בחו"ל פורסם בתאריך 12/07/2021 המבקש הקרן הפנימית
10/2021 Data Bank תאור קצר בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג–1993, ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "ענבל"), מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת Data Bank (להלן: " Data Bank") בפטור ממכרז. ביצוע ההתקשרות בפטור ממכרז נדרש, מאחר ולמיטב הבנתנו ולאחר בדיקה שנערכה באמצעות האגף המקצועי בענבל, אין בנמצא חברה המסוגלת לספק לענבל את השירותים המבוקשים המותאמים לצרכיה כמפורט בחוות הדעת המקצועית. במסגרת ההתקשרות תספק חברת Data Bank מענה לסיכוני סייבר כמו מתקפות כופרה וכד', באמצעות גיבוי שישמר offline על גבי קלטות. הקלטות יגובו בתדירות יומית, ובמקרה של אירוע המחייב שיחזור נתונים, הקלטות יאפשרו שחזור נתונים בצורה בטוחה. תקופת ההתקשרות: 12 חודשים (שנים עשר חודשים). לענבל שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים המבוקשים לתקופה של עד 24 חודשים נוספים (עשרים וארבעה חודשים), באופן חלקי או מלא והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה. חוות דעת מטעם הגורם המקצועי בענבל, לפיה בהתאם למצב הדברים בפועל חברת Data Bank הינה החברה היחידה המסוגלת לבצע את ההתקשרות באופן משביע רצון ולפי צרכיה של חברת ענבל, מצורפת כחלק בלתי נפרד מהודעה זאת. במידה וגורם כלשהו סבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את השירותים המבוקשים במלואם, עליו לפנות לאגף רכש ומכרזים בחברת ענבל, בכתובת הדוא"ל barakk@inbal.co.il וזאת בצירוף נימוקים ומסמכים רלוונטיים. פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מ- 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זאת (כלומר, עד ליום חמישי, ה- 4 במרץ, 2021.) פורסם בתאריך 11/02/2021 המבקש מערכות מידע
34/2019 חברת QAS תאור קצר מתן שירותי חירום, מענה בשעות לא שגרתיות ובמצבי כוננות פורסם בתאריך 22/12/2019 המבקש סוכנות הנסיעות הממשלתית