התקשרות עם ספק יחיד

למשל, 26/09/2021
למשל, 26/09/2021
מספר בקשה שם ספק תאור קצר פורסם בתאריך המבקש
25/2021 COMSIGN תאור קצר בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג–1993, ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "ענבל"), מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת Comsign (להלן: "החברה") בפטור ממכרז. 1. ביצוע ההתקשרות בפטור ממכרז נדרש, מאחר ולמיטב הבנתנו ולאחר בדיקה שנערכה באמצעות האגף המקצועי בענבל, אין בנמצא חברה המסוגלת לספק לענבל את השירותים המבוקשים המותאמים לצרכיה כמפורט בחוות הדעת המקצועית. 2. במסגרת ההתקשרות תספק החברה לתת פתרון כולל ושלם של חתימה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א-2001 וזאת ללא תמיכה באמצעות מכשור פיזי חיצוני כלשהו. 3. תקופת ההתקשרות: 4 שנים. 4. חוות דעת מטעם הגורם המקצועי בענבל, לפיה בהתאם למצב הדברים בפועל החברה הינה הגורם היחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות באופן הנדרש ולפי צרכיה של חברת ענבל, מצורפת כחלק בלתי נפרד מהודעה זאת. 5. במידה וגורם כלשהו סבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את השירותים המבוקשים במלואם, עליו לפנות לאגף רכש ומכרזים בחברת ענבל, בכתובת הדוא"ל barakk@inbal.co.il וזאת בצירוף נימוקים ומסמכים רלוונטיים. 6. פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מ- 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זאת (כלומר, עד ליום רביעי, ה- 4 באוגוסט, 2021.) פורסם בתאריך 15/07/2021 המבקש מערכות מידע
24/2021 חברת דיוויד שילד תאור קצר התקשרות עם חברת דיוויד שילד– לניהול שירותי רפואה לשליחי מדינת ישראל בחו"ל פורסם בתאריך 12/07/2021 המבקש הקרן הפנימית
10/2021 Data Bank תאור קצר בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו-3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג–1993, ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "ענבל"), מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת Data Bank (להלן: " Data Bank") בפטור ממכרז. ביצוע ההתקשרות בפטור ממכרז נדרש, מאחר ולמיטב הבנתנו ולאחר בדיקה שנערכה באמצעות האגף המקצועי בענבל, אין בנמצא חברה המסוגלת לספק לענבל את השירותים המבוקשים המותאמים לצרכיה כמפורט בחוות הדעת המקצועית. במסגרת ההתקשרות תספק חברת Data Bank מענה לסיכוני סייבר כמו מתקפות כופרה וכד', באמצעות גיבוי שישמר offline על גבי קלטות. הקלטות יגובו בתדירות יומית, ובמקרה של אירוע המחייב שיחזור נתונים, הקלטות יאפשרו שחזור נתונים בצורה בטוחה. תקופת ההתקשרות: 12 חודשים (שנים עשר חודשים). לענבל שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים המבוקשים לתקופה של עד 24 חודשים נוספים (עשרים וארבעה חודשים), באופן חלקי או מלא והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה. חוות דעת מטעם הגורם המקצועי בענבל, לפיה בהתאם למצב הדברים בפועל חברת Data Bank הינה החברה היחידה המסוגלת לבצע את ההתקשרות באופן משביע רצון ולפי צרכיה של חברת ענבל, מצורפת כחלק בלתי נפרד מהודעה זאת. במידה וגורם כלשהו סבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את השירותים המבוקשים במלואם, עליו לפנות לאגף רכש ומכרזים בחברת ענבל, בכתובת הדוא"ל barakk@inbal.co.il וזאת בצירוף נימוקים ומסמכים רלוונטיים. פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מ- 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זאת (כלומר, עד ליום חמישי, ה- 4 במרץ, 2021.) פורסם בתאריך 11/02/2021 המבקש מערכות מידע
34/2019 חברת QAS תאור קצר מתן שירותי חירום, מענה בשעות לא שגרתיות ובמצבי כוננות פורסם בתאריך 22/12/2019 המבקש סוכנות הנסיעות הממשלתית