מכרזים

למשל, 25/06/2022
למשל, 25/06/2022
מספר שם מכרז תאריך פרסום תאריך סיום הגשה סטטוס
27/2017 מכרז פומבי מס' 27/2017 לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום תביעות נזיקין עבור אגף תביעות גוף בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 23/11/2017 תאריך סיום הגשה 25/12/2017 סטטוס פתוח
14/2017 הליך משלים לקבלת הצעות למתן שירותים משפטיים למדינה בתחום הרשלנות הרפואית עבור הקרן הפנימית בהנהלת ענבל תאריך פרסום 19/09/2017 תאריך סיום הגשה 25/10/2017 סטטוס פתוח
10/2017 מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי ארגון והפקת קורסים בתחום ביטוח (אלמנטארי + רכב) תאריך פרסום 17/09/2017 תאריך סיום הגשה 07/11/2017 סטטוס פתוח
09/2017 בקשה לקבלת מידע) (RFI- Request for Information בדבר: יכולות תמיכה בסאפ עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ הליך 09/2017: תאריך פרסום 04/05/2017 תאריך סיום הגשה 18/05/2017 סטטוס סגור
01/2017 מכרז לשם מתן שירותים לאספקת חלקי חילוף מקוריים ותחליפיים לכלי רכב המכוסים בקרן הפנימית אשר ניזוקו בתאונות דרכים תאריך פרסום 06/04/2017 תאריך סיום הגשה 11/05/2017 סטטוס סגור
28/2016 הליך פומבי מנהלי תיקי השקעות תאריך פרסום 30/03/2017 תאריך סיום הגשה 27/04/2017 סטטוס סגור
02/2017 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכים לכלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל - מכרז משלים תאריך פרסום 30/03/2017 תאריך סיום הגשה 04/05/2017 סטטוס סגור
07/2017 הזמנה למתן שירותי תחזוקה ופיתוח מערכת לניהול דירקטורים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ במסגרת פרויקט נבחרת הדירקטורים של רשות החברות תאריך פרסום 30/03/2017 תאריך סיום הגשה 08/05/2017 סטטוס סגור
23/2016 מכרז פומבי לקבלת שירותי פיתוח ואספקת רישוי עבור כלי דוחות BI תאריך פרסום 13/11/2016 תאריך סיום הגשה 16/01/2017 סטטוס סגור
21/2016 מכרז פומבי לקבלת הצעות למתו שירותי יעוץ סטטוטורי תאריך פרסום 05/09/2016 תאריך סיום הגשה 26/09/2016 סטטוס סגור
17/2016 פניה לקבלת הצעות לחברת השמה לשירותי איתור ומיון דירקטורים תאריך פרסום 25/08/2016 תאריך סיום הגשה 13/10/2016 סטטוס סגור
05/2011 מכרז מסגרת לתחזוקת כלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספים תאריך פרסום 25/08/2016 תאריך סיום הגשה 30/06/2020 סטטוס מבוטל
26/2016 הליך משלים לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ מרופאים מומחים תאריך פרסום 21/07/2016 תאריך סיום הגשה 05/09/2016 סטטוס סגור
19/2015 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקת חשמל ומיזוג אויר במבנה ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 21/07/2016 תאריך סיום הגשה 11/09/2016 סטטוס סגור
16/2016 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירות לייעוץ ארגוני ואבחון ארגוני ולביצוע תהליכי עומק במחלקות בבתיה"ח הממשלתיים עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה תאריך פרסום 21/07/2016 תאריך סיום הגשה 12/09/2016 סטטוס סגור
07/2016 הזמנה לקבלת הצעות בתחום פיתוח לומדה מדיקולגאלית בנושא הרשומה הרפואית עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה לשימוש מוסדות הבריאות הממשלתיים תאריך פרסום 30/06/2016 תאריך סיום הגשה 08/08/2016 סטטוס מבוטל
24/2016 מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לשירותי מידענות לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה תאריך פרסום 27/06/2016 תאריך סיום הגשה 21/07/2016 סטטוס סגור
18/2016 מכרז פומבי 18/2016 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תיקון כלי רכב כבדים (מעל 6 טון) אשר ניזוקו בתאונות דרכים לכלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 20/06/2016 תאריך סיום הגשה 19/07/2016 סטטוס מבוטל
14/2016 מכרז פומבי מס' 14/2016 לקבלת שירותי מחשוב (פיתוח, תחזוקה והנגשת אתרים) בחברת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 19/06/2016 תאריך סיום הגשה 03/08/2016 סטטוס מבוטל
20/2016 מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לביצוע וליווי סדנאות תחקיר תאריך פרסום 30/05/2016 תאריך סיום הגשה 10/07/2016 סטטוס סגור

עמודים