מכרזים

למשל, 25/06/2022
למשל, 25/06/2022
מספר שם מכרז תאריך פרסום תאריך סיום הגשה סטטוס
12/2016 הזמנה להגשת הצעות לבחירת יועצים חיצוניים לכתיבת מכרזים- מכרז מס' 12/2016 תאריך פרסום 11/04/2016 תאריך סיום הגשה 19/05/2016 סטטוס מבוטל
15/2016 מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לייעוץ פיננסי עבור מדינת ישראל תאריך פרסום 07/04/2016 תאריך סיום הגשה 17/04/2016 סטטוס סגור
08/2016 מכרז פומבי לאספקת מכונות צילום והדפסה תאריך פרסום 09/03/2016 תאריך סיום הגשה 14/04/2016 סטטוס מבוטל
01/2016 מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לשירותי ייעווץ פיננסי תאריך פרסום 04/02/2016 תאריך סיום הגשה 25/02/2016 סטטוס סגור
04/2016 מכרז פומבי לבחירת מתכננים ומפקחים לביצוע פרויקטים למיגון מפני אש תאריך פרסום 01/02/2016 תאריך סיום הגשה 01/03/2016 סטטוס מבוטל
23/2015 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום שמאות הרכב עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 28/12/2015 תאריך סיום הגשה 18/01/2016 סטטוס מבוטל
09/2015 הליך לבחירת שמאי רכוש אלמטרי ושמאי יועץ רכוש תאריך פרסום 21/12/2015 תאריך סיום הגשה 21/01/2016 סטטוס מבוטל
11/2015 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תיקון כלי רכב וציוד מנועי אשר ניזוקו בתאונות דרכים לכלי הרכב של מדינת ישראל וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 12/10/2015 תאריך סיום הגשה 26/10/2015 סטטוס מבוטל
02/2015 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום תביעות נזיקין עבור אגף תביעות גוף בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 11/10/2015 תאריך סיום הגשה 11/11/2015 סטטוס מבוטל
17/2015 RFI-בקשה לקבלת מידע בדבר יכולות פיתוח וייצור חלפים למיגון מיוחד לרכבי המשימה של משטרת ישראל תאריך פרסום 13/08/2015 תאריך סיום הגשה 23/08/2015 סטטוס מבוטל
14/2015 הזמנה להגשת הצעות לבחירת מנהל פרויקט לביצוע רכש חיסונים תאריך פרסום 30/07/2015 תאריך סיום הגשה 10/08/2015 סטטוס מבוטל
10/2015 מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף לשירותי ייעוץ פיננסי למדינת ישראל תאריך פרסום 19/07/2015 תאריך סיום הגשה 04/08/2015 סטטוס סגור
08/2015 מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף למתן חוות דעת רפואיות תאריך פרסום 01/06/2015 תאריך סיום הגשה 02/07/2015 סטטוס סגור
24/2014 רשימת מציעים למתן שירותי ייעוץ בניהול סיכונים ברפואה תאריך פרסום 19/05/2015 תאריך סיום הגשה 19/05/2015 סטטוס סגור
25/2014 בקשה חוזרת לקבלת מידע (RFI) בדבר יכולות פיתוח פרויקטים בפלטפורמת ADF של חברת אורקל תאריך פרסום 22/09/2014 תאריך סיום הגשה 05/10/2014 סטטוס סגור
24/2014 הקמת רשימת מציעים לייעוץ בתחום ניהול סיכונים ברפואה תאריך פרסום 11/09/2014 תאריך סיום הגשה 11/09/2019 סטטוס סגור
18/2014 מכרז פומבי לבחירת ספק לצורך מתן שירותי הסעדה וניהול חדר אוכל ומטבח קצה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ תאריך פרסום 31/07/2014 תאריך סיום הגשה 16/09/2014 סטטוס סגור
03/2014 מכרז חיישני נסיעה לאחור תאריך פרסום 10/07/2014 תאריך סיום הגשה 11/08/2014 סטטוס סגור
99-9999-2 הודעה לספקי מכרז המסגרת - פירוט הפניות הפרטניות ומועד פרסומן - ראו קובץ מצורף תאריך פרסום 09/06/2014 תאריך סיום הגשה 10/07/2014 סטטוס סגור
02/2014 מכרז ניקיון והדברה תאריך פרסום 05/05/2014 תאריך סיום הגשה 27/05/2014 סטטוס סגור

עמודים