מכרזים

למשל, 25/06/2022
למשל, 25/06/2022
מספר שם מכרז תאריך פרסום תאריך סיום הגשה סטטוס
05-03/2011 תחזוקת כלי רכב - מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל ומקביליהם תאריך פרסום 15/12/2011 תאריך סיום הגשה 23/12/2011 סטטוס סגור
05-02/2011 תחזוקת כלי רכב - מסחרי אחוד/ אוטובוס זעיר תאריך פרסום 11/09/2011 תאריך סיום הגשה 19/09/2011 סטטוס סגור
05-1/2011 תחזוקת כלי רכב - משפחות מרובות ילדים תאריך פרסום 17/07/2011 תאריך סיום הגשה 04/08/2011 סטטוס סגור
05/2011 מכרז מסגרת למתן שירותי תחזוקה לכלי הרכב של מדינת ישראל תאריך פרסום 06/06/2011 תאריך סיום הגשה 06/06/2016 סטטוס מבוטל

עמודים